Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Patrimonio Cultural
  4. Exportación / Importación

Exportación e importación de bens culturais

Páxinas dedicadas aos procesos necesarios para solicitar a exportación ou importación de bens culturais que teñan algún nivel de protección.

Exportación de bens culturais

Definición, solicitude, taxas, normativa e tipos de exportación permitidos, ben con destino a países dentro da Unión Europea ou ben con destino a outros países

Importación de bens culturais

Procedemento e impresos necesarios para declarar a importación de bens que posúan valores propios do Patrimonio Cultural Español

Subir