Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Patrimonio Cultural
  4. Conservación do patrimonio

Conservación do patrimonio

A conservación do patrimonio español é responsabilidade do Instituto do Patrimonio Cultural de España (IPCE). Esta institución pública presenta este espazo para difundir a información acerca das actividades e servizos desenvolvidos e ofrecidos polo IPCE tales como:

  • Elaboración e execución de plans para a conservación e restauración do Patrimonio Cultural Español.
  • Estudo de métodos e técnicas actualizadas para a restauración e conservación do mesmo.
  • Arquivo, tratamento técnico e difusión da documentación dispoñible acerca dese patrimonio e da referida aos proxectos, intervencións e traballos realizados en cada caso concreto.
  • Difusión e intercambio con organismos internacionais.
  • Formación de técnicos que atendan aos fins do Instituto.
  • Proposta de celebración de convenios con outras Administracións públicas e entidades públicas ou privadas para a conservación do patrimonio.

Instituto do Patrimonio Cultural de España

Subir