Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Patrimonio Cultural
  4. Bens culturais protexidos

Bens culturais protexidos

Páxinas dedicadas aos bens mobles e inmobles incluídos no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural ou o Inventario Xeral de Bens Mobles, dous instrumentos de protección responsabilidade da Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico.

Definición de bens culturais protexidos

¿Que é un ben cultural protexido? Definicións de bens inmobles e bens mobles

Niveis de protección

Existen diferentes formas xurídicas de protección, aquí se explica que é o réxime xeral de protección e cales son os réximes específicos segundo a lexislación vixente

Consulta de bens inmobles

Permite o acceso á ficha básica de identificación, descrición e situación xurídico-administrativa do ben, dentro do Rexistro de Bens de Interese Cultural

Consulta de bens mobles

Permite o acceso á ficha básica de identificación, descrición e situación xurídico-administrativa do ben, dentro do Rexistro de Bens de Interese Cultural ou no Inventario Xeral de Bens Mobles

Subir