Volver

Ofertas directas de venda de bens culturais

En ocasións preséntase a oportunidade de adquirir bens a particulares ou entidades non públicas, que as ofertan directamente ao Estado.

O particular pode presentar a oferta de venda:

 • Directamente á Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais (Ministerio de Cultura).
 • A través dunha institución pública interesada no incremento das súas coleccións.

A presentación da oferta debe incluír a seguinte información:

 • Fotografía do ben.
 • Prezo polo que se oferta.
 • Datos do ofertante:
  • Nome.
  • Apelidos.
  • Teléfono.
  • Enderezo de contacto

Estas ofertas pasan a coñecemento da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español, que emite ditame ao respecto, establecendo se interesa ou non para as coleccións públicas e se o prezo é o axeitado.

Subir