Introdución aos modos de adquisición de bens culturais

Existen moitas formas de aumentar o Patrimonio Cultural Español e en todas elas, independentemente do organismo, institución ou ministerio que compre, é imprescindible o acordo favorable da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español, como o esixe a Normativa de Contratos das Administracións Públicas.

As formas en que pode producirse son:

 • Dereitos de Adquisición preferente:
  • Dereito de tanteo.
  • Dereito de retracto.
  • Oferta de venda irrevogable.
 • Ofertas directas de venda.
 • Asistencia a poxas no estranxeiro.
 • Dación en pagamento de impostos.
 • Doazóns de bens culturais.
Subir