Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Industrias Culturais
  4. Información Xeral. Industrias Culturais
  5. Presentación da Área das Industrias Culturais

Presentación da Área das Industrias Culturais

Nestas páxinas poderase encontrar información de utilidade para as industrias culturais e creativas en España, a súa xestión, funcionamento, formación, axudas, subvencións, financiamento, bolsas, premios, etc.

As seccións que conforman este apartado dedicado ás industrias culturais e creativas son:

  • Financiamento: principais liñas de financiamento en materia de industrias culturais establecidas pola Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado.
  • Axudas: conxunto de axudas fixadas pola Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado dirixidas tanto a profesionais e empresas coma a entidades sen ánimo de lucro.
  • Formación: axudas e bolsas destinadas a favorecer a formación no ámbito da xestión cultural, da innovación e das distintas modalidades artísticas.
  • Eventos e congresos: Eventos e congresos: principais eventos, congresos e xornadas en materia de industrias culturais.
Subir