Liñas de Actuación. Industrias Culturais

A Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado desenvolve as súas funcións seguindo as liñas de actuación que se fixan anualmente no Plan de Fomento das Industrias Culturais e Creativas:

  • Liña mellora da formación e fomento da creatividade:Salto de línea En materia de formación, fundamental para a boa saúde das industrias culturais, establécense as axudas para a formación de profesionais iberoamericanos da cultura así como tres modalidades de bolsas: Bolsas FormARTE de formación e especialización en institucións culturais, Bolsas Culturex de formación práctica en xestión cultural para mozos españois no exterior, en institucións culturais e en embaixadas e consulados de España e Bolsas Fulbright para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América.
  • Liña de apoio á dixitalización de contidos e ao desenvolvemento, consolidación e internacionalización das industrias culturais e creativas:Salto de línea Dentro desta liña inclúense as axudas ao investimento en capital para incrementar a oferta legal de contidos dixitais culturais en Internet e para promover a modernización e innovación das industrias culturais e creativas, a liña de financiamento ICO - Industrias culturais e as axudas para o custo dos avais para industrias culturais. Salto de línea Salto de línea Inclúese dentro desta liña o programa de formación para emprendedores e empresarios do ámbito cultural desenvolvido conxuntamente pola Fundación INCYDE (Cámaras de Comercio) e a Secretaría de Estado de Cultura.Salto de línea Salto de línea Así mesmo búscase a coordinación institucional público / privada para o fomento das industrias culturais e creativas, a través da colaboración co Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), ENISA, CDTI, Red Española de Business Angels, plataformas de crowdfunding….
  • Liña apoio a entidades sen ánimo de lucro:Salto de línea Para as fundacións e asociacións fíxanse as axudas de acción e promoción cultural así como as de promoción do turismo cultural.
Subir