Volver

Xestión das industrias culturais nas comunidades autónomas

Comunidade Autónoma do País Vasco

  • Departamento de Cultura.Salto de línea Dirección Xeral de Promoción da CulturaSalto de línea Rúa Donostia-San Sebastián, 1Salto de línea 01010 VITORIA-GASTEIZSalto de línea Teléfono: 94 501 94 61 – 501 95 33 (Secretaría) 94 501 94 61(Xeral)Salto de línea Fax.: 94 501 95 35 – 501 95 33Salto de línea Páxina web: http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-3992/es/
Subir