Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Industrias Culturais
  4. Información Xeral. Industrias Culturais

Información Xeral. Industrias Culturais

Dende estas páxinas accédese á información sobre as industrias culturais, como se xestionan a nivel autonómico, nacional e internacional e cales son as principais liñas de actuación que impulsan a súa actividade e desenvolvemento.

Presentación da Área das Industrias Culturais

Acceso á información concernente ás industrias culturais e creativas en España, a súa xestión, funcionamento, formación, axudas, subvencións, financiamento, bolsas, premios, etc.

Xestión das Industrias Culturais no Ministerio

Presentación da Dirección Xeral de Política e Industrias Culturais e do Libro e da Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado.

Xestión das Industrias Culturais nas Comunidades Autónomas

Acceso aos enderezos dos responsables da xestión e promoción das industrias culturais nas Comunidades Autónomas.

Cooperación Nacional. Industrias Culturais

Accións desenvolvidas en cooperación con outras instancias nacionais en materia de industrias culturais.

Cooperación Internacional

Accións desenvolvidas pola Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado en materia de industrias culturais no ámbito internacional.

Liñas de Actuación

Descrición das principais liñas de actuación no ámbito das industrias culturais que contribúen á súa consolidación, modernización e relevancia.

Subir