Formación profesional cultural

Na sociedade do coñecemento, a formación de mozos profesionais do sector cultural constitúe un factor esencial para a súa competitividade, crecemento, emprego e internacionalización. Á vez, a difusión da lingua e a cultura españolas nas institucións educativas, especialmente as universitarias de países terceiras, é un instrumento esencial para a súa promoción exterior.

Para facilitar esta formación, a Subdirección Xeral de Promoción Exterior da Cultura xestiona programas de axudas e bolsas que se outorgan para a formación de especialistas en diferentes ámbitos culturais dirixidas a cidadáns españois e doutros países do ámbito iberoamericano. Tamén desenvolve actividades de asistencia a artistas e creadores españois para que poidan adquirir uns maiores graos de especialización no estranxeiro en institucións de excelencia nos Estados Unidos de América e na Rijksakademie de Amsterdam, que concede bolsas para artistas plásticos españois.

Programas para profesionais da cultura de Iberoamérica. Dentro deste programa pódense distinguir dous tipos de axudas:

Bolsas Fulbright e estancias para artistas.Bolsas de excelencia dun curso de duración para ampliación de estudos artísticos e xestión cultural en Estados Unidos dentro do programa da Comisión Hispano-Norteamericana Fulbright. As bolsas para a Rijksakademie de Amsterdam facilitan que artistas españois desenvolvan a súa carreira profesional neste centro internacional.


Subir