Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Bibliotecas
  4. Presentación
  5. Xestión das Bibliotecas nas Comunidades Autónomas

Volver

Xestión das Bibliotecas nas Comunidades Autónomas

As Comunidades Autónomas asumiron as competencias en canto á creación e xestión das bibliotecas do seu interese que non son de titularidade estatal, a través da súa propia lexislación, e a través dos convenios asinados entre cada Comunidade e o Ministerio de Cultura (no caso das Bibliotecas de titularidade estatal).

Con este directorio poderase acceder aos enderezos dos servizos das administracións autonómicas responsables da promoción e prestación dos servizos bibliotecarios.

Subir