Ud está aquí:
 1. Inicio
 2. Cultura
 3. Bibliotecas
 4. Cooperación bibliotecaria
 5. Asociacións para a cooperación

Volver

Asociacións para a cooperación

A Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria ten entre os seus obxectivos a contribución á cooperación tanto nacional como internacional en materia de bibliotecas, para iso é membro de distintos foros: FESABID, no ámbito nacional; IFLA, no ámbito internacional; NAPLE, EBLIDA e REDIAL, no ámbito europeo e FIRNBP, no ámbito iberoamericano.

FESABID (Federación Española de Sociedades de Arquivística, Biblioteconomía, Documentación e Museística)

É unha entidade privada e sen ánimo de lucro que xurdiu en 1988 co fin de formar un foro de discusión e encontro para os profesionais de arquivos, bibliotecas, centros de documentación e museos. Os seus principais obxectivos son:

 • Promover e desenvolver actividades relacionadas coas bibliotecas, centros de documentación, arquivos e museos
 • Fomentar a colaboración entre os seus membros coa intención de facilitar o intercambio de información e experiencias
 • Difundir a imaxe dos seus profesionais

IFLA (Federación Internacional de Asociacións e Institucións de Bibliotecas)

É o principal organismo internacional que representa os intereses dos servizos bibliotecarios e de documentación e dos seus usuarios. É o portavoz a nivel mundial dos profesionais das bibliotecas e a documentación. Fundouse en Edimburgo, Escocia, en 1927.

A Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria é membro institucional de IFLA. Ademais conta dende 2007 con representación nos comités permanentes de dúas seccións:

 • Servizos Bibliotecarios para Poboacións (Multiculturales Library Services to Multicultural Populations)
 • Libros raros e manuscritos (Rare Books and Manuscripts)

Para máis información

Foro NAPLE (Autoridades Nacionais de Bibliotecas Públicas Europeas)

O Foro NAPLE é unha asociación de institucións europeas con responsabilidades gobernamentais na área de bibliotecas públicas. Son obxectivos de NAPLE:

 • Informar sobre a situación das bibliotecas públicas
 • Deseñar desenvolvementos futuros de ámbito nacional
 • Identificar áreas de cooperación e temas de investigación
 • Promover un desenvolvemento bibliotecario coherente en Europa

Dende outubro de 2008, España, a través da Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria, preside a Xunta Directiva do Foro NAPLE. Así mesmo, é a encargada da edición do boletín de NAPLE.Salto de líneaSalto de líneaPara máis información:

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)

Ocúpase de asuntos relacionados coa sociedade da información en Europa e entre os seus obxectivos básicos destaca a defensa dos intereses da profesión ante as institucións da Unión Europea. As súas actividades céntranse en temas tales como o copyright, as tecnoloxías da información e a comunicación e a formación profesional.

Para máis información

REDIAL (Rede Europea de Información e Documentación sobre América Latina)

A súa finalidade é ser unha plataforma de encontro entre a investigación e a información científica sobre América Latina existente en Europa e contribuír ao desenvolvemento da comunicación, apoio mutuo e o intercambio de información

Para máis información

FIRBIP (Foro Iberoamericano de Responsables Nacionais de Bibliotecas Públicas)

O Foro Iberoamericano de Responsables Nacionais de Bibliotecas Públicas (FIRBIP) está integrado polos responsables nacionais de bibliotecas públicas dos países de Iberoamérica, ademais do Centro Rexional para o Fomento do Libro en América Latina e o Caribe (CERLALC).

Este Foro xorde en 1998 nun primeiro encontro co obxecto de reunir organismos e responsables da coordinación e desenvolvemento das bibliotecas públicas dos países iberoamericanos e poñer en marcha un mecanismo estable de intercambio de información, experiencias e de desenvolvemento de actividades conxuntas.

Froito deste primeiro Encontro apróbase a constitución do Programa Iberoamericano de Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas, que desenvolve o Foro. Para o seu seguimento conta cun comité integrado por representantes de varios países iberoamericanos ademais do CERLALC. Foi recoñecido como Programa cumio de cooperación no X Cumio Iberoamericano de Xefes de Estado e de Goberno dos Países Iberoamericanos en Panamá en 2000.

Dende 1998 o FIRBIP reúnese cada dous anos en asemblea plenaria para realizar un seguimento das súas actuacións e planear novas iniciativas e proxectos.

Para máis información


Salto de línea
Subir