Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Artes Escénicas e Música
  4. Información xeral

Información Xeral

Dende estas páxinas, dedicadas ao teatro, a danza, a música e o circo, accédese a todos os recursos e liñas de xestión que aborda o Ministerio, ademais de información sobre o labor doutras administracións.

Presentación da área de Artes Escénicas e Música

Dende estas páxinas accédese a información sobre organismos e recursos para a promoción, fomento e difusión do teatro, a danza, a música e o circo en España.

Xestión das Artes Escénicas e a Música no Ministerio

Presentación do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM).

Xestión das Artes Escénicas e a Música nas comunidades autónomas

Acceso aos organismos de xestión das Artes escénicas e da Música nas Comunidades Autónomas.

Liñas de actuación de Artes Escénicas e Música

O Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM) participa na gran maioría das actividades relativas ás Artes Escénicas e a Música que se realizan en España e no estranxeiro.

Subir