Ud está aquí:
 1. 2023

Accesibilidad

Declaración de accesibilidade

El Ministerio de Cultura comprometeuse a facer accesible os seus sitios web de conformidade con o Real Decreto 1112/2018 BOE, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

La presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web:

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme con o RD 1112/2018 BOE debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contenido non accesible

El contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • En algunhas páxinas, parte do contido non textual que se presenta ao usuario, non ten unha alternativa textual que cumpre o mesmo propósito [requisito número 9.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Contenido non textual].
  • Algunos vídeos gravados non dispoñen de alternativas baseadas en texto ou alternativa de audio [requisito número 9.1.2.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Solo audio ou só vídeo].
  • Algunos vídeos gravados poden non conter subtítulos [requisito número 9.1.2.2 da norma UNE-EN 301549:2022 subtítulos (gravados)].
  • En algunhas páxinas a información, estrutura e relacións non poden ser determinadas por software [requisito número 9.1.3.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Información e Relacións].
  • En algúns formularios os campos de entrada non teñen identificado o seu propósito. [requisito número 9.1.3.5 da norma UNE-EN 301549:2022 Identificación do Propósito da entrada].
  • Podrían existir algúns elementos de interacción inaccesibles a través do teclado. [requisito número 9.2.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Teclado].
  • En algunhas páxinas existen compoñentes cun movemento automático que non dispón dun elemento para pausar. [requisito número 9.2.2.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Poner en pausa, deter, ocultar].
  • Existen ligazóns cuxo propósito non queda o suficientemente claro [requisito número 9.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2022 Propósito das ligazóns (en contexto)].
  • En algunhas páxinas existen cambios de idioma sen identificar [requisito número 9.3.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Idioma das partes].
  • De maneira puntual podería existir algún erro de entrada nalgún campo/formulario que non cumpren co criterio de identificación de erros [requisito número 9.3.3.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Identificación de Erros].
  • De maneira puntual podería existir algún erro de entrada nalgún campo/formulario do que non se notificase ao usuario a suxestión para solucionalo. [requisito número 9.3.3.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Suxestión ante erros].
  • Existen algúns usos incorrectos do atributo titleen elementos iframe [requisito número 9.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Nome, función, valor].
  • Pueden existir documentos con imaxes que non dispoñen dunha adecuada alternativa textual [requisito número 10.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Contido non textual].
  • Pueden existir documentos que carecen de estrutura ao non estar etiquetaxes [requisito número 10.1.3.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Información e relacións].
  • Pueden existir documentos que non dispoñen de título [requisito número 10.2.4.2 da norma UNE-EN 301549:2019 Titulado de documento].
  • Pueden existir documentos nos que non se identifica o idioma principal [requisito número 10.3.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Idioma da páxina].
  • De maneira puntual existe algún vídeo que non dispón de controis para activar ou desactivar os subtítulos [requisito número 7.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Controis de usuarios para subtítulos e audiodescripción].
 • Carga desproporcionada
  • No aplica
 • Contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Podrían existir documentos en PDF ou outros formatos ofimáticos e contidos multimedia que non cumpran na súa totalidade os requisitos de accesibilidade esixidos.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

La presente declaración de accesibilidade foi preparada o 28 de xullo de 2023.

El método empregado para a presente declaración foi unha avaliación levada a cabo por un terceiro, membro de o World Wide Web Consortium W3C.

Última revisión da declaración: 28 de xullo de 2023.

Observaciones e datos de contacto

Puede realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a de o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

Las comunicacións serán recibidas e tratadas por a División de Tecnoloxías da Información de o Ministerio de Cultura.

Solicitudes de información accesible e queixas: De acuerdo con o artigo 12 do RD 1112/2018, serán presentadas e rexistradas conforme aos requisitos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Pode iniciarse a través do formulario de Quejas, suxestións e felicitacións do Ministerio.

Procedemento de aplicación

Si unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5 do Real Decreto 1112/2018, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

La reclamación pode ser presentada través da sede electrónica do Ministerio con certificado dixital, así como utilizando calquera das opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Las reclamacións serán recibidas e tratadas pola Unidade responsable de Accesibilidade do Ministerio de Cultura.

Contido opcional

Estos sitios web:

 • Se deseñaron adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación coa accesibilidade, cumprindo cos puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 2.1).
 • Cumplen cos requisitos da Norma UNE-EN 301549:2022 considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018.
 • Están deseñados para a súa correcta visualización en dispositivos de escritorio, tablets e móbiles para unha resolución mínima de 1280x1024.
 • Están implementados utilizando HTML5 como linguaxe de marcado e follas de estilo CSS 3 para o seu deseño. Verificouse a accesibilidade mediante a ferramenta de validación do código HTML Nova xanela sendo o resultado desta análise positiva.
 • Están deseñados para o seu uso con javascript non intrusivo, ofrecendo, no caso de que o seu navegador non o soporte, a súa correspondente alternativa non javascript.
 • En caso de que o usuario acceda ao portal a través dun navegador que non soporte follas de estilo, o marcado estrutural permite a correcta visualización de todos os contidos. Se se selecciona a opción sen estilo, visualizaranse as páxinas sen ningún tipo de formato visual.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar