Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Actualidade de Cine
  3. Certificado nacionalidade española

Certificado de nacionalidade española das películas

Terán a nacionalidade española as obras realizadas por unha empresa de produción española ou europea establecida en España, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  • Que polo menos un 75% dos autores e os compoñentes dos equipos técnico e artístico das devanditas obras sexa de nacionalidade española, ou nacionais dos Estados membros da Unión Europea.
  • Que se realicen preferentemente en versión orixinal castelán ou en calquera das linguas oficiais españolas.
  • Que a rodaxe, agás esixencias do guión, posprodución e os traballos de laboratorio se realicen en territorio de Estados membros da Unión Europea.

Así mesmo, terán a consideración de películas españolas as realizadas en réxime de coprodución con empresas estranxeiras e aprobadas como tales.

Para ter a consideración de película española cómpre obter o certificado de nacionalidade, que poderá expedirse de oficio ou a solicitude do interesado.

Con carácter xeral, a consideración de película española expídese xunto coa cualificación da película unha vez finalizada, xa que este é o momento no que o organismo competente visualiza a cinta, e comproba que a mesma cumpre os requisitos necesarios para a obtención de nacionalidade española.

Subir