Ud está aquí:
  1. Inicio

Política de privacidad

Este é un dominio en internet da titularidade do Ministerio de Cultura (CIF S-2800239-B). Praza do Rei 1, Madrid 28004. Tel: 917 017 000.

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal das persoas usuarias sen o seu coñecemento, salvo o indicado na política de cookies que pode revisar aparte.

Este sitio web, dominios asociados e subdominios (en diante, "o portal") contén ligazóns a páxinas web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á do Ministerio. Ao acceder a tales páxinas web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies desde as opcións que aqueles dispoñan ou mediante a configuración do seu navegador. O Ministerio tamén utiliza servizos de terceiros para compartir vídeos co fin de enriquecer e aumentar a visibilidade do portal.

Información básica sobre protección de datos

A seguir informámoslle sobre a política de privacidade xeral do Ministerio de Cultura, que inclúe a deste portal. Puede visitar a sección sobre protección de datos no portal web para ampliar esta información.

Responsable do tratamento

O titular responsable é a Consellería representada en cada tratamento por unha Dirección Xeral ou dependencia de nivel equivalente.

Os datos persoais que se recollan directamente ou non da persoa interesada serán tratados de forma confidencial e incorporaranse á correspondente actividade de tratamento de datos persoais da Consellería.

La relación actualizada das actividades de tratamento de datos persoal do ministerio atópase dispoñible en formato de páxina web Nova xanela( versión descargable PDF) habitualmente coñecido polas súas siglas, RAT.

Finalidade

La finalidade do tratamento dos datos persoais indícase para cada unha das actividades de tratamento que realiza o ministerio e pódense consultar no RAT Nova xanela( versión descargable PDF).

Legitimación

El tratamento dos seus datos persoais pode basearse no cumprimento de obrigas legais do ministerio, en misións de interese público ou para exercer poderes públicos conferidos ao ministerio. También pode ser necesario para a execución de contratos ou basearse no consentimento informado da persoa interesada.

Puede consultar a base legal de cada unha das actividades de tratamento do ministerio no RAT Nova xanela( versión descargable PDF).

Conservación de datos

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais. En todo caso, os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a que se solicitan e determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Cesión de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo cando o impoña a normativa e/ou sexa necesario para o exercicio de poderes públicos, o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou unha obriga legal, como no caso dos requirimentos de Jueces e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade e outras Administracións Públicas no exercicio das súas competencias e segundo a normativa aplicable a cada caso.

Puede consultar os destinatarios previstos para cada unha das actividades de tratamento do ministerio no RAT Nova xanela ( versión descargable PDF).

Derechos das persoas interesadas

Pode vostede exercitar os dereitos dos artigos 15 ao 22 do RGPD (acceso, rectificación, supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos; e en determinadas circunstancias, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou oporse ao mesmo, nese caso unicamente conservaranse para a interposición de posibles accións legais).

Podrá facelo no rexistro electrónico do ministerio Nova xanela ou utilizando os formularios para o exercicio dos dereitos de protección de datos persoais, presencialmente, en calquera oficina de rexistro ou por correo postal, Praza do Rei 1, 28004 Madrid.

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos, DPD

Las persoas interesadas poderán porse en contacto coa figura do DPD para todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo a normativa de protección de datos a través do correo electrónico dpd@cultura.gob.es

Autoridade de control

También pode reclamar ou consultar á autoridade de control en materia de protección de datos persoais: Axencia Española de Protección de Datos Nova xanela.

Información actualizada en maio de 2024.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar