Ud está aquí:
 1. Inicio
 2. Cultura
 3. Arquivos
 4. Recursos arquivísticos
 5. Documentos técnicos

Documentos técnicos

Procedimientos de Descripción

Última actualización: 16.02.2024

Salto de línea

Directorio de recursos electrónicos que difunde documentos técnicos arquivísticos

Salto de línea
 • Diccionario de Terminología Archivística: versión electrónica del Diccionario de Terminología Archivística publicado en 1995 por la Subdirección General de los Archivos Estatales.
 • Estatísticas dos Arquivos Estatais 2006.
 • Documentos electrónicos: Manual para arquiveiros. Versión española do manual editado polo Consello Internacional de Arquivos.
 • Modelo de requisitos para a xestión de documentos electrónicos de arquivo. (MoReq).
 • Directrices para Proxectos de Dixitalización de coleccións e fondos de dominio público, en particular para aqueles custodiados en bibliotecas e arquivos. Tradución española. Madrid: Ministerio de Cultura, 2005.
 • Report on Archives in the enlarged European Union. Increased archival cooperation in Europe: action plan. (Texto en inglés).
 • Commission of the European Communities. Report from the Commission. Executive summary: Report on Archives in the enlarged European Union Opportunities for future actions: priorities. Brussels, 18.02.2006 [COM (2005) 52 final]
 • Commission of the European Communities. Proposal for a Council Recommendation on priority actions to increase cooperation in the field of archives in Europe. Brussels, 18.02.2006 [COM (2005) 53 final]
 • Guía de Arquivos da Igrexa. Instrumentos informáticos de consulta dos arquivos da Igrexa en España, Vol. I. J. M.ª Martí Bonet (Dir.). Edición en CD-Rom. Barcelona: Asociación de Arquiveiros da Igrexa en España - Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, 2001.
 • Digitising History. A Guide to Creating Digital Resources from Historical Documents. Sean TOWNSEND, Cressida CHAPPELL e Oscar STRUIJVÉ. AHDS Guides to Good Practice. ISSN 1463-5194
 • Guidelines on best practices for using electronic information. DLM-FORUM Electronic Records.
Salto de línea
Subir