Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura

Cultura

Línea horizontal

Arquivos

Servizos e promoción das actividades dos arquivos de titularidade estatal; acceso ao Portal de Arquivos Españois (PARES) e a todos os portais dos arquivos estatais.

Artes Escénicas e Música

Promoción, fomento e difusión do teatro, a danza, a música e o circo; recursos e liñas de xestión do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, e acceso aos centros que dependen deste Instituto.

Bibliotecas

Programas para o fomento e mellora das bibliotecas, información sobre servizos bibliotecarios e promoción da cooperación bibliotecaria.

Cine e Audiovisuais

Promoción, fomento e difusión das artes audiovisuais; recursos e liñas de xestión do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, e acceso aos servizos e programación da Filmoteca Española.

Cooperación

Difusión e promoción dos diversos patrimonios culturais de España nos ámbitos internacional e autonómico, fomento do acceso á cultura e dinamización dos procesos de creación cultural.

Fundacións

Trámites e servizos do Protectorado de Fundacións de competencia estatal, dependente deste ministerio.

Industrias Culturais

Promoción das industrias culturais e dos programas de acción e promoción cultural e de fomento do mecenado cultural.

Infraestruturas e Equipamentos

Obras e proxectos da Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos de Cultura, responsable da xestión do patrimonio inmobiliario do ministerio.

Libro

Promoción e difusión nacional e internacional das letras españolas, fomento da lectura, apoio á industria editorial e ao libro en xeral.

Museos

Servizos proporcionados polos museos de titularidade estatal, promoción das súas exposicións e actividades e acceso a todos os seus portais.

Patrimonio Cultural

Actividades, programas e medios para preservar, potenciar e dar a coñecer o patrimonio histórico e cultural español; acceso aos portais do Instituto do Patrimonio Cultural de España e de Plans Nacionais.

Promoción da Arte

Promoción da creación artística e das exposicións e outras actividades de difusión das belas artes.

Propiedade Intelectual

Actuacións para a defensa e protección dos dereitos de propiedade intelectual e acceso á información e os servizos do Rexistro da Propiedade Intelectual.

Tauromaquia

Información sobre tauromaquia e acceso aos rexistros taurinos.

Subir