Kudeaketa kolektiboko erakundeak

Kudeaketa kolektiboko erakundeak

Jabetza intelektualaren eskubideen kudeaketa kolektiboko erakundeak, apirilaren 12ko 1996/1 Legegintzako Errege Dekretuaren III. Liburuko IV. Tituluan daude arautuak; izenburu horretan onartzen da Jabetza Intelektualaren Lege bateratuaren testua. Erakunde horiek elkarte oinarria eta irabazirik gabeko izaera duten erakunde pribatu moduan defini daitezke; beraien edo inoren izenean aritzen dira ondare izaera duten jabetza intelektualen eskubideen kudeaketa egiten duten titular legitimoen izenean.

Administrazioaren babesaren menpe daude eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren baimena behar dute beren funtzioak betetzeko, besteak beste:

  • Emandako jabetza intelektualaren eskubideak administratzea, indarrean dagoen legeriaren eta horren estatutuen arabera. Erakunde horiek jabetza intelektualaren eskubideak erabiltzen dituzte, titular legitimoek beren esku utzi dituztelako edo agindu legala jaso dutelako (derrigorrezko kudeaketa kolektiborako eskubideak); eskubide horiek urratzea erabilpenen kontrolaren bidez jazartzen dute; burutzen den ustiapen motaren araberako ordainketa finkatzen dute eta ordainketa hori hitzartutakoaren arabera jasotzen dute.
  • Erabilpen masiboen esparruan, katalogoko erabiltzaileen elkarteekin kontratu orokorrak egitea eta katalogoak erabiltzen dituen tarifa orokorrak ezartzea.
  • Izaera berdintzailea duten eskubideak burutzen uztea (esaterako, kopia pribatuaren bidezko ordainketa).
  • Eskubideen jabeei dagokien bilketa garbiaren banaketa egitea.
  • Egileen eta artista interpretatzaileen zein exekutatzaileen asistentzia eta sustapen zerbitzuak ematea.
  • Jabetza intelektualaren eskubideak babestea eta defendatzea gerta litezkeen arau-hausteen aurrean; kasu horretan, auzibidearengana joko da.
Subir