Ud está aquí:
  1. Hasiera
  2. Kultura
  3. Jabetza intelektuala
  4. Jabetza Intelektualeko eskubide kolektiboen kudeaketa

Jabetza Intelektualeko eskubide kolektiboen kudeaketa

Egileak eta beste titular batzuk elkartu eta erakundeak sor ditzakete eskubideak modu eraginkorrago batean kudeatu ahal izateko. Erakunde horiek Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak baimentzen ditu, eta erabiltzaileei lanen eta zerbitzuen erabilera zilegia egitea errazten diote, lizentziak emanez eta baimenduz.

Kudeaketa kolektiborako erakundeak

Kudeaketa kolektiboko erakundeak pribatuak dira, irabazi asmorik gabeak, eta oinarri asoziatiboa izaten dute. Beren izenean edota besteren batenean ondareen jabetza intelektualeko eskubideak kudeatzen jarduten dute, jabe legitimoen kontura. Atal honetan daude bilduta funtzio nagusiak.

Jabetza intelektualaren kudeaketa kolektiborako erakundeen helbideak eta tarifak

Kudeaketa erakundeen helbideak hemen kontsulta daitezke. Era berean, erakunde hauek dituzten kudeatzeko eskubideen tarifa orokorrak (indarrean daudenak eta erabiltzaileei aplikatzen zaizkienak) ere kontsulta daitezke. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak ez du esku hartzen tarifak finkatzeko garaian

Kudeaketa txostenak

Erakundeek egiten duten jabetza intelektualeko eskubideen kudeaketari dagozkion alderdi garrantzitsuen gaineko informazioa.

Operadores de gestión independiente

Los operadores de gestión independiente son entidades privadas con ánimo de lucro que se dedican a ejercer los derechos exclusivos de propiedad intelectual conferidos por sus titulares mediante contrato de gestión. Se detallan en este apartado sus principales funciones

Procedimientos acordados para la revisión del Informe Anual de Transparencia y otros

Las entidades de gestión deben someter a la revisión de sus auditores el cumplimiento de determinadas obligaciones impuestas por la ley. En este apartado se difunden los procedimientos que deben utilizar los auditores para realizar dichas revisiones.

Subir