Volver

Kultura Ondarea arloaren aurkezpena

Orri horiek Kultura Ministerioak erabiltzen dituen tresna, programa eta jarduerak azaltzen dituzte, Espainiako Ondare Historikoa ikertzeko, kontserbatzeko eta hedatzeko.

Ministerioan ondare arloan erakunde arduradunen funtzioak deskribatzen dituzte: Espainiako Kultur Ondarean Institutuko Zuzendariordetza Nagusia, Ondare Historikoa Babesteko Zuzendariordetza Nagusia, Espainiako Ondare Historikoaren Kalifikazio, Balorazio eta Esportazio Batzordea eta Espainiako Ondare Historikoaren Batzordea.

Honako gai hauen edukiak garatzen dituzte:

  • Espainian babestutako ondasunak. Motak, definizioak eta Ondasun Higigarrien eta Ondasun Higiezinen datu-baseetara sartzeko baimena eta aitorpena babesteko mailak.
  • Ondare Historikoaren kontserbazioa eta berriztapena. Ondare Historikoaren kontserbazioa eta berriztapena, eremu horren ikerketa eta ondare horren inguruan egon daitekeen dokumentazioa artxibatzea eta hedatzea Espainiako Kultur Ondarearen Institutuko Zuzendariordetza Nagusiari dagokio.
  • Ondasun kulturalen erosketa. Estatuak dohaintza edo legatua erosten edo onartzen duen modu horiekin, Espainiako Ondare Historikoa handitu egiten da.
  • Esportazioa eta inportazioa. Nolabaiteko babesa duten ondasunak herrialdean sartzeko edo herrialdetik ateratzeko jarraitu beharreko arautegia, moduak eta prozesuak.
  • %1 kulturala. Herri lanak sortutako finantziazio horren arautegia, definizioa, eskaerak (epeak eta baldintzak) eta aplikazioa.
  • Munduko Ondarea. Unescoren definizioa, irizpide diplomatikoak, erakundeak eta araudia. Gainera, Munduko Ondareko ondasunen zerrendara eta Espainiari buruzko informaziora estatu-alderdi moduan sartzen uzten du, bai eta Espainiako ondasun aitortu dituzten ibilbide historiko bat ikustera ere.
  • Estatuaren Bermea. Definizioa, funtzionamendua, aplikazioak, baztertzeak, araudia eta eskabide orriak; sistema horrekin Espainiako Estatuak denboradi batean erakusteko ondasunak ziurtatzeko konpromisoa hartzen du.
  • Mezenasgoa. Partaidetza sozialaren formula horren definizioa, araudia eta pizgarri fiskalak Espainiako Ondare Historikoa aberasteko eta kontserbatzeko.

Gainera, estatu, autonomia, erkidego eta nazioarte mailako legeria ematen dira; beste ministerio batzuekin, autonomia erkidegoekin, nazioarteko erakundeekin edota beste erakundeekin hitzarmenak; herritarrarenganako zerbitzuak, administrazio prozedurak, bekak, diru-laguntzak eta sektoreko argitalpenak daude eskuragarri.

Subir