Volver

Kultura-ondasunak inportatzeko prozedurak

Legez eta behar bezala dokumentatuta inportatutako ondasun higigarriei dagokienez, honako bi aukera hauen arteko bat hautatuko da:

 • kasuan kasuko erkidego autonomo eskudunari ondasun horiek Ondasun Higigarrien Inbentario Nagusian sartzea edo Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzeko eskatzea.Salto de líneaOndasunak Inbentario Orokorrean sartu eta Interes Kulturaleko Ondasuntzat jo ondoren, inportatzaileak kenkaria izango du pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan, ondasunak inportatu dituen unetik urtebete igaro aurretik. Kenkaria atzerrian ondareak erosteko egindako inbertsioaren edo gastuen % 15ekoa izango da, eta ondasunak Espainiako lurraldean eta titularraren ondare gisa gutxienez lau urtez mantenduz gero egingo da.
 • Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Arte Ederren eta Ondare Kulturalen eta Artxibategi eta Liburutegien Zuzendaritza Nagusia inportazio-aitorpenaren eskaera aurkeztea.Salto de líneaTitularrak Arte Ederren eta Ondare Kulturalen eta Artxibategi eta Liburutegien Zuzendaritza Nagusia inportazio-aitorpena eskatzeko aukera izango du, eredu ofizialari jarraiki eta bi ale aurkeztuz, inportazioaren dataren ondoren hiru hileko epea igaro aurretik. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar ditu titularrak aitorpenarekin batera:
  • jatorria Europar Batasuneko kide ez diren herrialdeetan duten ondasunen kasuan, ondasunaren jabetza egiaztatzeko dokumentazioa (adibidez, erosketa-faktura) eta inportazioko Administrazio Dokumentu Bakarra (DUA).
  • jatorria Europar Batasuneko kide diren herrialdeetan duten ondasunen kasuan, ondasunaren jabetza egiaztatzeko dokumentazioa (adibidez, erosketa-faktura) eta ondasuna gure herrialdera sartutako data egiaztatzeko dokumentazioa (adibidez, garraio-enpresaren faktura).
  Aitorpen hau Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari aurkeztuz gero, erregimen berezia ondorioztatzen da, hamar urterako (beste hamar urtez luza daiteke, interesdunak hala eskatuz gero). Erregimen bereziak zenbait abantaila dakartza, jabeak ondarea berriz Espainiatik kanpo esportatu nahi izanez gero. Kasu horretan, eta esportazio-eskaera behar bezala eginez gero:
  • ezin izango zaio uko egin eskaerari.
  • ez da tasarik ordaindu beharko.
  • ez da administrazioaren lehenespenez eskuratzeko eskubideen (ezezta ezin daitekeen salmenta-eskaintza, lehentasunez erosteko eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea) mende egongo, ondareak ez baitira Espainiako Ondare Historikoaren parte.
  • ondasun inportatutak eta aitortuak ezin izango dira Interes Kulturaleko Ondasuntzat jo, jabeak hala eskatu ezean.
  Erregimen berezi hori izateko eskubidea objektiboa da, ez subjektiboa, hots, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren aurrean aitortutako objektuari ematen zaio, titularra edonor dela ere.

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de importación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico a través de estos dos canales:

Subir