Volver

Kultura-ondasunak esportatzeari aplika dakizkiokeen tasak

Behin betiko esportaziorako baimena eta aldi batekoa Europako Batasunetik kanpo ondasunak saltzeko aukerarekin (hori benetan gertatzen denean) zehaztutako zerga baten menpe dago.

Horregatik, ez dute zergen ordainketarik egin behar ondorengo ondasunen esportazioek:

 • Europako Batasunera doazenek.
 • Bere inportazioa 16/1985 Legearen 32.artikuluaren arabera aitortu denean.
 • Aldi baterako esportatzen direnek.
 • Ondasun higigarrien inbentario nagusian sartuta dauden ehun urte baino gutxiago dutenek.
 • 50 eta 100 urte arteko antzinatasuna dutenek eta EBko kide ez diren herrialdeetara bidaltzeko direnek, (CE) 116/2009 Araudiak adierazten duenaren azpitik geratzen badira
 • 50 urte baino gehiago dituztenek.

Zergaren kudeaketa Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren esku geratzen da, Ondare Historikoaren babeserako Zuzendariordetzaren bidez. Dirua Altxor Publikoan sartuko da eta Espainiako Ondare Historikoaren intereseko ondasunak erosteko izango da.

Zergaren zerga-oinarria:

 • Behin betiko esportazioak: Esportazio baimenaren eskaeran aitortutako balioa. Behin diru-sarrera eginda, eskatzaileak Ondare Historikoaren Babeserako Zuzendariordetzara bidali behar du horren ziurtagiria. Hori jasotzen den unean esportazio lizentzia emango zaio.
 • Salmenta aukerak dituen denboraldi baterako esportazioa: salmentaren benetako prezioa hori egiten denean. Eskatzaileak lana atzerrian saltzen bada bakarrik, ordainduko du esportazio tasa. Horregatik, esportazio lizentzia zerga ordaindu baino lehen jasoko du.
  • Urtebeteko epea du Ondare Historikoaren Babeserako Zuzendariordetza Orokorrean lana saldu badu edo berriro Espainiako lurraldean sartu badu.
  • Salduz gero, eskatzailearen jakinarazpenaren ondoren, Ondasun Historikoaren Babeserako Zuzendariordetza Orokorrean eskatzaileak ordaindu beharreko prezioa kalkulatzen da eta idatziz jakinarazten zaio. Jakinarazpenarekin batera, zergaren likidazioaren inprimaki autokopiatzailea eransten zaio. Behin diru-sarrera eginda, eskatzaileak Ondare Historikoaren Babeserako Zuzendariordetzara bidali behar du horren ziurtagiria.

Zergaren kalkulua

Zergaren zatiak

Karga mota ez da esportatu beharreko ondasunaren balio osoaren gainean zuzenean ezartzen, zatika portzentaia desberdinak ezartzen zaizkio:

 • 6.000 euro artekoak: % 5.
 • 6.001etik 60.000 euro bitartekoak: % 10.
 • 60.001etik 600.000 euro bitartekoak: % 20.
 • 600.001etik aurrera: % 30.

Adibidea: 10.000 euroko balioa duen esportazio bat badugu, zerga horrela kalkulatuko litzateke:

% 5a lehenengo 6.000 euroetarako eta % 10 gainontzeko 4.000 euroentzat, beraz, ordaindu beharrekoa ondokoa litzateke: 300 + 400 = 700 euro.

Zergaren kalkulua banakako lotetan eginda

Zergaren ezarpena norbanakoarentzat legezkoagoa eta orekatuagoa izan dadin, esportazioan sartutako lote bakoitzarentzat banatuta kalkulatzen da zerga.

Adibidea: 5.000 euroko balioa duten bi ondare sartzen diren 10.000 euroko esportazio bat bada, ez zaie % 10eko zerga ezarriko 10.000 euroei, baizik eta %5eko bat ezarriko zaio lanetako bakoitzari.

Gaiari lotutako dokumentuak

Subir