Volver

Kultura-ondasunak esportatzeko prozedurak

Esportazio eskaera ondorengoek aurkeztu behar dute:

  • Ondasunaren jabeak.
  • Horretarako gaitasuna duen pertsona edo horretarako baimena duena.

Ondorengoen aurrean aurkeztu behar du:

  • Bere lurraldean dauden ondasunak kalifikatzeko batzordeak dituzten Autonomia Erkidegoen aurrean
  • Beste kasu batzuetan Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Espainiako Ondare Historikoaren Kalifikazio, Balorazio eta Esportazioa Batzordearen aurrean.

Esportazio eskaerak Espainiako Ondare Historikoaren Kalifikazio, Balorazio eta Esportazio Batzordeari jakinarazten zaizkio eta erakunde horrek horri buruzko epaia ematen du.

Kalifikazio, Balorazio eta Esportazio Batzordearen epaia ikusita, Arte Ederren eta Kultura Ondarearen zuzendari nagusiak esportazioa ebazten du.

Baimena lortuz gero, baimena eskatzaileari emango zaio eta horrek ondorengoa egin beharko du:

  • Dagokion aduanan aurkeztu (Europako Batasunetik kanpoko mugimenduetarako).
  • Garraioaren ibilbide-orrian sartu (Europako Batasuneko barruko mugimenduetarako)

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de exportación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección a través de estos dos canales:

Subir