Volver

Ondare Historikoa babesteko erregimen orokorra

Erregimen orokorraren barruan ondasunaren garrantziaren araberako hiru babes maila daude. Babes txikienetik handienera ondorengoak dira:

  • Espainiako Ondare Historikoa.
  • Ondasun higigarrien inbentario nagusia.
  • Kultura Intereseko Ondasunak.

Ondasun horien babesak esan nahi du jabeek edo titularrek Espainiako Ondare Historikoaren 16/1985 Legean azaltzen diren eskubide eta betebeharrak dituztela.

Espainiako Ondare Historikoa.

Hau, ondasun baten gutxieneko babes-maila izango litzateke. Espainiako Ondare Historikoa interes artistiko, historiko, paleontologiko, arkeologiko, etnografiko, zientifiko edo teknikoko ondare higiezinek eta objektu higigarriek osatzen dute. Gainera, ondoko hauek ere Ondare dokumental eta bibliografikoan sartzen dira: balio artistiko, historiko eta antropologikoa duten aztarnategiak eta inguru arkeologikoak, gune naturalak, lorategiak eta parkeak (16/1985 Legea, 1. art.).

Ondasun Higigarrien Inbentario Nagusia.

Babes maila handiagoan Ondasun Higigarrien Inbentario Nagusian dauden ondasunak sartzen dira, balio historiko, arkeologiko, zientifiko, artistiko, tekniko edo kulturala dutenak eta kultura intereseko izendapenik ez dutenak. (16/1985 Legea, 26. art.).

Kultura Intereseko Ondasunak (BIC).

Babes mailarik altuena kultura intereseko ondasun higiezinek eta ondasun higigarriek osatzen dute. Ondasun horiek kultura intereseko ondasunen erregistro nagusian daude sartuta.

Lehenik eta behin, legeak hala zehazten dituen Kultura Intereseko Ondasunak. Ondoko hauek dira: artxibategiak, liburutegiak eta estatuko titulartasuna duten museoak instalatzeko higigarriak, baita barruan zaintzapean dauden Ondasun higigarriak ere. Era berean, haitzuloak, babeslekuak eta haitzuloetako artea duten adierazpenak, gazteluak, ikurrak, mugako gurutzeak eta antzeko piezak, baita Asturias eta Galizian dauden garai edo cabazoak (16/1985 Legea, 40.2 eta 60.1artikuluak; eta bigarren xedapen gehigarria).

Bigarren kasuan, banaka Kultura Intereseko Ondasunak Errege dekretu bidez izendatutakoen kasuan, berekin dakar espediente administratiboa aurretik irekitzea eta tramitatzea. Estatuaren kasuan gainera, ondorengo erakunde aholku-emaileren baten aldeko txostena izan beharko da: Espainiako Ondare Historikoaren Kalifikazio, Balorazio eta Esportazio Batzordearena, Errege Akademiena, Espainiako unibertsitateena, Ikerkuntza Zientifikoen Goi Kontseiluarena edo goi batzordeena. Autonomia erkidegoei eragiten dieten ondasunen kasuan, erkidegoek onartutako erakundeek egin beharko dute txostena.

Gaiari lotutako edukiak

Subir