Sarrera: Kultura Ondarearen babes-mailak

Espainiako ondare historikoko ondasunak Ondareari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legeko berariazko araudiak arautzen ditu.

Araudi horretan araubide orokorra eta araubide bereziak bereiz daitezke, babestu beharreko ezaugarrien arabera.

Gaiarekin lotutako dokumentuak

Subir