Ud está aquí:
  1. Hasiera
  2. Kultura
  3. Kultura Ondarea
  4. Babestutako kultura-ondasunak

Babestutako kultura-ondasunak

Interes kulturala duten ondasunen erregistro nagusian edo Ondasun higigarrien inbentario nagusian jasota datozen ondasun higigarriei eta higiezinei eskainitako orrialdeak. Ondare Historikoaren Zuzendariordetza Nagusiak duen erantzukizuna babesteko bi instrumentu dira.

Babestutako kultur ondasunen definizioa

Zer da ondasun kultural babestu bat? Ondasun higiezinen eta ondasun higigarrien definizioak

Babes-mailak

Hainbat babes-forma juridiko daude. Hemen, babes-erregimen orokorra zein den azaltzen da, baita indarreko legeriko erregimen espezifikoak zeintzuk diren ere

Consulta de bens mobles

Ondasunaren identifikazio, deskripzio eta egoera juridiko-administratiboko oinarrizko fitxa kontsultatzea ahalbideratzen du Interes Kulturaleko Ondasunen Erregistro Nagusian edota Ondasun Higigarrien Inbentario Nagusian

Ondasun higiezinen kontsulta

Ondasunaren identifikazio, deskripzio eta egoera juridiko-administratiboko oinarrizko fitxa kontsultatzea ahalbideratzen du Interes Kulturaleko Ondasunen Erregistro Nagusian

Subir