Ud está aquí:
 1. Inicio

Accesibilidad

Irisgarritasun adierazpena

Kultura Ministerioak bere webguneak irisgarri egiteko konpromisoa hartu du, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin BOE bat.

Irisgarritasun adierazpen hau webgune honi aplikatuko zaio:

Betetze-egoera

Webgune honek partzialki betetzen du 1112/2018 ED BOEak xedatutakoa, jarraian adierazten diren salbuespenak eta desadostasunak direla eta.

Eduki iritsiezina

Jarraian biltzen den edukia ez da irisgarria honako arrazoi hauengatik:

 • Ez dator bat 1112/2018 EDarekin.
  • Orrialde batzuetan, erabiltzaileari aurkezten zaion eduki ez-testualaren zati batek ez du asmo bera betetzen duen testu alternatibarik [UNE-EN 301549:2022 Contenido no textual arauaren 9.1.1.1 zenbakiko eskakizuna].

  • Grabatutako bideo batzuek ez dute alternatibarik testuan edo audio-alternatiban oinarrituta [UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.1.2.1 zenbakiko betekizuna Audioa bakarrik edo bideoa bakarrik].

  • Grabatutako bideo batzuek agian ez dute azpititulurik [UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.1.2.2 zenbakiko eskakizuna (grabatuak)].

  • Orrialde batzuetan informazioa, egitura eta erlazioak ezin dira softwarearen bidez zehaztu [UNE-EN 301549:2022 Informazioa eta Harremanak arauaren 9.1.3.1 zenbakiko betekizuna].Salto de línea Inprimaki batzuetan, sarrera-eremuek ez dute beren helburua identifikatuta [UNE-EN 301549:2022 Sarreraren helburuaren identifikazioa arauaren 9.1.3.5 zenbakiko eskakizuna].

  • Teklatuaren bidez eskuraezinak diren interakzio-elementu batzuk egon litezke [UNE-EN 301549:2022 Teklatua arauaren 9.2.1.1 zenbakiko eskakizuna].

  • Orrialde batzuetan badaude mugimendu automatiko bat duten osagaiak, pausatzeko elementurik ez dutenak [UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.2.2.2 zenbakiko betekizuna: Etenaldian jarri, gelditu, ezkutatu].

  • Esteka batzuen helburua ez da behar bezain argi geratzen [UNE-EN 301549:2022 Loturen xedea (testuinguruan) arauaren 9.2.4.4 zenbakiko eskakizuna].

  • Orrialde batzuetan, identifikatu gabeko hizkuntza-aldaketak daude [UNE-EN 301549:2022 Aldeen hizkuntza arauaren 9.3.1.2 zenbakiko eskakizuna].

  • Unean-unean, akatsen identifikazio-irizpidea betetzen ez duen eremu/formularioren batean sarrera-akatsen bat egon daiteke [UNE-EN 301549:2022 Erroreen identifikazioa arauaren 9.3.3.1 zenbakiko betekizuna].

  • Unean-unean, sartzeko akatsen bat egon liteke eremu/formularioren batean, erabiltzaileari hori konpontzeko iradokizuna jakinarazi gabe [UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.3.3.3 zenbakiko eskakizuna, akatsen aurreko iradokizuna].

  • Badira title atributuaren erabilera oker batzuk iframe elementuetan [UNE-EN 301549:2022 Izena, funtzioa, balioa arauaren 9.4.1.2 zenbakiko eskakizuna].

  • Irudiak dituzten dokumentuak egon daitezke, testu-alternatiba egokirik ez dutenak [UNE-EN 301549:2022 Eduki ez-testuala arauaren 10.1.1.1 zenbakiko eskakizuna].

  • Egiturarik ez duten dokumentuak egon daitezke, etiketatuta ez daudelako [UNE-EN 301549:2022 Informazioa eta harremanak arauaren 10.1.3.1 zenbakiko eskakizuna].

  • Titulurik ez duten dokumentuak egon daitezke [UNE-EN 301549:2019 Dokumentu-tituluduna arauaren 10.2.4.2 zenbakiko eskakizuna].

  • Hizkuntza nagusia identifikatzen ez duten dokumentuak egon daitezke [UNE-EN 301549:2022 Orrialdearen hizkuntza arauaren 10.3.1.1 zenbakiko eskakizuna].

  • Batzuetan, bideoren batek ez du kontrolik azpitituluak aktibatzeko edo indargabetzeko [UNE-EN 301549:2022 Erabiltzaileen kontrolak azpitituluetarako eta audiodeskribapenerako].

 • Neurriz kanpoko karga
  • Ez da aplikatzen
 • Legedi aplikagarriaren barruan barne hartzen ez den edukia
  • Baliteke PDF edo beste bulegotika formatu batzuetako dokumentuek eta multimedia edukiek guztiz ez betetzea eskatzen diren irisgarritasun-baldintza guztiak.

Irisgarritasun adierazpen honen prestaketa

Salto de línea Irisgarritasun-deklarazio hau 2023ko uztailaren 28an prestatu zen.Salto de línea Salto de línea Adierazpen hau egiteko, hirugarren batek, hots, World Wide Web Consortium W3C-eko kide batek, egindako ebaluazio bat izan da oinarri.

Salto de línea Adierazpenaren azken berrikuspena: 2023ko uztailaren 28a.Salto de línea Salto de línea

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), adibidez:

 • Webgune honek betekizunen bat betetzen ez badu, horren berri ematea.
 • Edukia eskuratzeko beste zailtasun batzuk adieraztea.
 • Webgunearen irisgarritasuna hobetzeko beste edozein kontsulta edo iradokizun egitea.

Bide hauek erabil ditzakezu:

Jakinarazpenak Kultura Ministerioaren Informazioen Teknologikoetako Dibisioak jaso eta tratatuko ditu.

Informazio irisgarriaren eskaerak eta kexak: 1112/2018 EDaren 12 artikuluari jarraiki, Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Bateratuari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako baldintzei jarraiki aurkeztu eta erregistratuko dira. Ministerioaren Kexak, iradokizunak eta zorion-idatziak inprimakiaren bidez abiarazi daitezke.

Aplikazio-prozedura

Informazio irisgarriaren eskaera edo kexa egin eta ez bada onartzen, ez bazaude ados hartutako erabakiarekin, edo erantzuna ez badator bat 1112/2018 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluan xedatutako baldintzekin, interesdunak kexa bat aurkez dezake. Kexa bat aurkez daiteke baita ere hogei egun baliodunen epean erantzunik jaso ez bada.

Ministerioaren egoitza elektronikoan aurkez daiteke kexa ziurtagiri digitalarekin, baita Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Bateratuari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean adierazten den edozein aukeraren bidez ere.

Kexak Kultura Ministerioaren Irisgarritasun Unitateak jaso eta tratatuko ditu.

Aukerako edukia

Webgune hauek:

 • Irisgarritasunari buruz indarrean dauden estandar eta araudiak oinarri diseinatu dira webguneak, 2. mailako lehentasuna duten egiaztapen-puntuak betez (AA), hau da, Webgunean Edukia Eskuratzeko Pausoetan zehaztutakoak (WCAG 2.1).
 • UNE-EN 301549:2022 xedatutako baldintzak betetzen ditu, 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak kontuan hartuta
 • Ordenagailuetan, tablet eta mugikorretan behar bezala ikusteko moduan diseinatuta daude, gutxienez 1280x1024 bereizmenarekin
 • HTML5 markatze-lengoaia erabilita inplementatu dira, eta diseinatzeko CSS 3 estilo-orriak erabili dira. HTML kodea baliozkotzeko tresna Nueva ventana bidez egiaztatu da irisgarritasuna, eta analisiaren emaitza positiboa izan da
 • Javascript ez-intrusiboarekin erabiltzeko diseinatu dira; horrela, zure nabigatzaileak ez badu onartzen, javascript ez den aukera baliokidea emango zaio.
 • Estilo-orriak onartzen ez dituen nabigatzaile baten bidez sartuz gero atarira, egitura-markatzeari esker erabiltzaileak eduki guztiak behar bezala ikusi ahal izango ditu. Estilorik gabe aukera hautatuz gero, inolako formatu bisualik gabe agertuko dira orriak.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar