Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Hasiera
  2. Kultura

Kultura

Arloak

Artxiboak

Estatuaren titulartasuneko artxiboen zerbitzuak eta jardueren sustapena; Espainiako Artxibategien Atarirako (PARES) eta Estatuko artxiboetako atari guztietarako sarbidea.

Arte Eszenikoak eta Musika

Antzerkia, dantza, musika eta zirkoaren sustapena, hedapena eta zabaltzea; Arte Eszenikoen eta Musikaren Institutu Nazionalaren baliabideak eta kudeaketa lerroak, eta Institutu honen menpeko zentroetarako sarbidea.

Liburutegiak

Liburutegiak sustatu eta hobetzeko programak, liburutegi-zerbitzuei buruzko informazioa eta liburutegien arteko lankidetza sustatzea.

Zinema eta Ikus-entzunezkoak

Arte ikus-entzunezkoen sustapena, hedapena eta zabaltzea; Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteetako Institutuaren baliabideak eta kudeaketa-ildoak, eta Espainiako Filmotekaren zerbitzu eta programaziorako sarbidea.

Kultura Lankidetza eta Kanpo Sustapena

Nazioartean eta autonomia-erkidegoen artean Espainiako kultura ondasunaren hedapena eta sustatzea, kulturarako sarbidearen sustapena eta kultura-sorkuntzako prozesuen dinamizatzea.

Fundazioak

Ministerio honen menpeko Estatuaren eskumenekoak diren Fundazioen Protektoratuaren izapide eta zerbitzuak.

Kultura Industriak

Kultura industriak eta kultura-ekintza eta -sustapenerako eta kultura-mezenasgoa suspertzeko programak sustatzea.

Azpiegiturak eta ekipamenduak

Kultura azpiegituren eta ekipamenduen gerentziaren obrak eta proiektuak, Ministerioaren higiezinen ondarearen kudeaketaren arduraduna.

Liburua

Nazioartean eta estatu mailan Espainiako letren sustapena eta hedapena, irakurketaren sustapena, argitalpen-industriari eta, oro har, liburuari laguntzea.

Museoak

Estatuaren titulartasuneko museoek eskaintzen dituzten zerbitzuak, haien erakusketak eta jarduerak sustatzea eta atari guztietara sartzea.

Ondare Kulturalari

Espainiako ondare historiko eta kulturala zaindu, indartu eta ezagutarazteko jarduerak, programak eta baliabideak; Espainiako Kultura Ondarearen Institutuaren eta Plan Nazionalen atarietarako sarbidea.

Artearen promozioa

Sormen artistikoen eta erakusketen sustapena eta arte ederrak zabaltzeko bestelako jarduerak.

Jabetza intelektuala

Jabetza intelektualaren eskubideak defendatu eta babesteko eta Jabetza intelektualaren erregistroko informazioa eta zerbitzuak eskuratzeko jarduketak.

Zezenketa

Tauromakiari buruzko informazioa eta zezen-erregistroetarako sarbidea.

Subir