Back

Checo

Sto roků samoty

O mnoho let později, když stál před popravčí četou, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led. Macondo v oněch dobách sestávalo z dvaceti domků z hlíny a divokého rákosu, postavených na břehu řeky, jejíž průzračné vody se hnaly řečištěm plným ohlazených kamenů, bílých a obrovských jako předvěká vejce.

Cubierta de Cien años de soledad - checo Cubierta de Cien años de soledad - checo
Cubierta de Cien años de soledad - checo Cubierta de Cien años de soledad - checo
Subir