Ud está aquí:
 1. Presentación
 2. Consello Xacobeo
 3. Pleno

Pleno do Consello Xacobeo

Regulado mediante Real decreto 1431/2009, do 11 de setembro, polo que se reorganiza o Consello Xacobeo .

Funcións do Pleno

As funcións do Pleno consisten no estudo e proposta dos seguintes asuntos:

 • Actuacións para a delimitación, sinalización, trazado e mantemento do Camiño de Santiago en todos os seus ramais históricos.
 • Actuacións para a rehabilitación e conservación dos bens vinculados ao patrimonio histórico-cultural do Camiño de Santiago.
 • Actividades para a promoción do Camiño de Santiago e a súa difusión cultural e turística, nacional e internacional, con especial atención ás accións de asistencia o peregrino.
 • Actuacións específicas en relación coa celebración dos Anos Santos Xacobeos.
 • Actuacións para a mellora paisaxística e medioambiental da contorna do Camiño de Santiago.

Composición do Pleno

O Pleno está composto polos seguintes membros:

 • Presidente: Ministro de Cultura e Deporte.
 • Vicepresidente: Titular da Consellería de Cultura e Turismo da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Secretaría: Titular da Dirección Xeral de Industrias Culturais e Cooperación do Ministerio de Cultura e Deporte.

Vogais polas comunidades autónomas:

 • Titular do Departamento de Cultura e Política Lingüística da Comunidade Autónoma do País Vasco.

 • Titular do Departamento de Empresa e Coñecemento da Comunidade Autónoma de Cataluña.

 • Titular da Vicepresidencia e Conselleira de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Titular da Consellería de Cultura, Política Lingüística e Turismo da Comunidade Autónoma do Principado de Asturias.
 • Titular da Consellería de Universidades, Igualdade, Cultura e Deporte da Comunidade Autónoma de Cantabria.

 • Titular da Consellería de Educación e Cultura da Comunidade Autónoma da Rioxa.

 • Titular da Consellería de Educación, Cultura e Deporte da Comunidade Autónoma de Aragón.

 • Titular do Departamento de Cultura e Deporte da Comunidade Foral de Navarra.

 • Titular da Conselleira de Cultura e Turismo de Comunidade da Comunidade Autónoma de Castela e León.

Vogais pola Administración Xeral do Estado:

 • Titular da Secretaría de Estado de Cooperación Internacional e para Iberoamérica e o Caribe, do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.

 • Titular da Subsecretaría do Ministerio de Facenda.

 • Subsecretario do Ministerio de Fomento.
 • Titular da Subsecretaría do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

 • Titular da Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

 • Titular da Secretaría de Estado de Política Territorial do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

 • Titular da Subsecretaría para a Transición Ecolóxica do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

 • Titular da Subsecretaria do Ministerio de Cultura e Deporte.
 • Titular da Dirección Xeral de Belas Artes do Ministerio de Cultura e Deporte.

Subir