Ud está aquí:
 1. Presentación
 2. Consello Xacobeo
 3. Comité de cooperación na xestión do ben Patrimonio Mundial

Comité de cooperación na xestión do ben Patrimonio Mundial

Funcións do Comité

O Real decreto 1431/2009 do 11 de setembro crea o Comité de cooperación na xestión do ben Patrimonio Mundial en resposta ás recomendacións da UNESCO e co obxecto de intensificar as funcións do Consello como órgano de cooperación, no que se refire ás actuacións de xestión do trazado do Camiño de Santiago inscrito na Lista de Patrimonio Mundial. As súas principais funcións son:

 • Garantir o desenvolvemento da recíproca colaboración na conservación, protección, xestión e difusión.
 • Informar o Pleno das súas actuacións.

Composición do Comité

O Comité está integrado polos representantes da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas por onde discorre o Camiño de Santiago declarado Patrimonio Mundial, é dicir, o denominado Camiño Francés e, a partir de xullo de 2015, os Camiños do Norte Peninsular (Camiño Primitivo, Camiño da Costa, Camiño Lebaniego e Camiño Interior Vasco-Rioxano).

O Comité de cooperación na xestión do ben Patrimonio Mundial está composto por:

 • Presidente: Presidente: Titular da Dirección Xeral de Belas Artes, do Ministerio de Cultura e Deporte
 • Secretaria: Titular da Subdirección Xeral de Cooperación Cultural coas Comunidades Autónomas da Dirección Xeral de Industrias Culturais e Cooperación, do Ministerio de Cultura e Deporte.

Vogais polas comunidades autónomas:

 • Titular da Dirección de Patrimonio Cultural do Departamento de Cultura e Política Lingüística da Comunidade Autónoma do País Vasco.

 • Titular da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Titular da Dirección Xeral de Cultura e Patrimonio da Consellería de Cultura, Política Lingüística e Turismo da Comunidade Autónoma do Principado de Asturias.

 • Titular da Dirección Xeral de Acción Cultural ou Patrimonio Cultural e Memoria Histórica da Consellería de Universidades, Igualdade, Cultura e Deporte da Comunidade Autónoma de Cantabria.

 • Titular da Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Educación e Cultura da Comunidade Autónoma da Rioxa.

 • Titular da Secretaria Xeral Técnica do Departamento de Educación, Cultura e Deporte da Comunidade Autónoma de Aragón.
 • Titular da Dirección Xeral de Cultura, Institución Príncipe de Viana do Departamento de Cultura e da Comunidade Rexional de Navarra

 • Titular da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo da Comunidade Autónoma de Castela e León.
Subir