Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Presentació
  2. Recursos tècnics i formatius del Consell Xacobeo

Recursos tècnics i formatius del Consell Xacobeo

Entre les principals línies d’acció del seu Pla de Treball 2015-2021, el Consell Xacobeo té el disseny de programes formatius de continguts transversals, la millora de la senyalització i les infraestructures i la protecció del Camí de Sant Jaume.

En aquestes pàgines es recullen les principals actuacions que el Consell Xacobeo i les administracions que el componen han desenvolupat dins d’aquestes línies d’acció.

Subir