Ud está aquí:
 1. Presentació
 2. Consell Xacobeo
 3. Ple del Consell Xacobeo

Ple del Consell Xacobeo

Regulat mitjançant el Reial Decret 1431/2009, d'11 de setembre, pel qual es reorganitza el Consell Xacobeo

Funcions del Ple

Les funcions del Ple consisteixen en l'estudi i la proposta dels afers següents:

 • Actuacions per a la delimitació, senyalització, traçat i manteniment del Camí de Sant Jaume en tots els trams històrics d'aquest.
 • Actuacions per a la rehabilitació i conservació dels béns vinculats al patrimoni historicocultural del Camí de Sant Jaume.
 • Activitats per a la promoció del Camí de Sant Jaume i la difusió cultural i turística, nacional i internacional d'aquest, parant especial atenció a les d'assistència al pelegrí.
 • Actuacions específiques en relació amb la celebració dels anys sants xacobeos.
 • Actuacions per a la millora paisatgística i mediambiental de l'entorn del Camí de Sant Jaume.

Composició del Ple

El Ple està format pels membres següents:

 • President: Ministre de Cultura i Esport.
 • Vicepresident: Conseller de Cultura i Turisme de la comunitat autònoma de Galícia.
 • Secretari: Director general d´Indústries Culturals i Cooperació, del del Ministeri de Cultura i Esport.

Vocals per les comunitats autònomes:

 • Consellera de Cultura i Política Lingüística de la comunitat autònoma del País Basc.
 • Conseller d'Empresa i Coneixement de la comunitat autònoma de Catalunya.
 • Vicepresident i conseller de Presidència, Administracions Públiques i Justícia de la comunitat autònoma de Galícia.
 • Conseller de Cultura, Política Lingüistica i Turisme de la comunitat autònoma del Principat d'Astúries.
 • Conselleria d´Universitats, Igualtat, Cultura i Sport de la comunitat autònoma de Cantàbria.
 • Conseller d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de La Rioja.
 • Consellera d'Educació, Cultura i Sport de la comunitat autònoma d'Aragó.
 • Conseller de Cultura i Sport Institucionals de la Comunitat Foral de Navarra.
 • Consellera de Cultural i Turisme de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Vocals per l'Administració general de l'Estat:

 • Secretari d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib del Ministeri d´Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
 • Sotssecretària del Ministeri d'Hisenda.
 • Sotssecretari del Ministeri de Foment.
 • Sotssecretari del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
 • Secretaria d’Estat de Política Territorial del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
 • Sotssecretaria per a la Transició Ecològica del Ministeri per a la Transició Ecològica.
 • Sotssecretaria del Ministeri de Cultura i Esport.

 • Director General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport.

Subir