Ud está aquí:
 1. Presentació
 2. Consell Xacobeo
 3. Comitè de cooperació en la gestió del bé Patrimoni Mundial

Comitè de cooperació en la gestió del bé Patrimoni Mundial

Funcions del Comitè

Salto de línea El Reial Decret 1431/2009, d'11 de setembre crea el Comitè de cooperació en la gestió del bé Patrimoni Mundial en resposta a les recomanacions de la Unesco i amb l'objectiu d'intensificar les funcions del Consell com a òrgan de cooperació pel que fa a les actuacions de gestió del traçat del Camí de Sant Jaume inscrit en la llista del Patrimoni Mundial. Les principals funcions d'aquest són les següents:

 • Garantir el desenvolupament de la col•laboració recíproca en la conservació, protecció, gestió i difusió.
 • Informar el Ple de les seves actuacions.

Composició del Comitè

El Comitè està integrat pels representants de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes per on transita el Camí de Sant Jaume declarat Patrimoni Mundial, és a dir, l'anomenat Camí Francès i, a partir de juliol de 2015, els Camins del Nord d'Espanya (Camí Primitiu, Camí de la Costa, Camí Interior del País Basc i de la Rioja).

El Comitè de cooperació en la gestió del bé Patrimoni Mundial està format per:

 • President:Titular de la Direcció General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport.
 • Secretari: Titular de la Sotsdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes de la Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació del Ministeri de Cultura i Esport.

Vocals per les comunitats autònomes:

 • Titular de la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Política Lingüística i de la comunitat autònoma del País Basc.

 • Titular de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Turisme de la comunitat autònoma de Galícia.

 • Titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria de Cultura, Política Lingüística i Turisme de la comunitat autònoma del Principat d’Astúries.
 • Titular de la Direcció General d’Acció Cultural o Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de la Conselleria d’Universitats, Igualtat, Cultura i Esport de la comunitat autònoma de Cantàbria.

 • Titular de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de La Rioja.
 • Secretari general Tècnic del Departament d'Educació, Cultura i Esport de la comunitat autònoma d'Aragó.
 • Titular de la Direcció General de Cultura, Institució Príncipe de Viana del Departament de Cultura i de la Comunitat Foral de Navarra.
 • Titular de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Turisme de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Subir