Ud está aquí:
  1. Presentació
  2. Consell Xacobeo

Consell Xacobeo

El Consell Xacobeo és l'òrgan de cooperació que té per finalitat facilitar la comunicació entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes per les quals passa el Camí de Sant Jaume (País Basc, Catalunya, Galícia, Principat d'Astúries, Cantàbria, la Rioja, Aragó, Navarra i Castella i Lleó). L'Administració General de l'Estat està representada pels departaments amb competències en cultura, educació, cooperació internacional, turisme, cooperació territorial, economia i hisenda, foment i medi ambient.

La col•laboració necessària entre les administracions competents en el Camí de Sant Jaume per a garantir-ne la protecció i conservació es duu a terme mitjançant aquest òrgan, que contempla el Camí com un bé en contínua evolució on conflueixen el patrimoni històric, el paisatge cultural i el patrimoni natural.

En la darrera reorganització, mitjançant el Reial Decret 1431/2009, d'11 de setembre , el Consell Xacobeo s'organitza en Ple, Comissió Executiva i Comitè de Cooperació en la gestió del bé Patrimoni Mundial. Aquest Comitè es crea amb la finalitat d'intensificar les funcions del Consell com a òrgan de cooperació pel que fa a la gestió del Camí de Sant Jaume inscrit en la llista del Patrimoni Mundial.

A més, en el marc del Consell Xacobeo es prepara la celebració des del punt de vista cultural dels anys sants xacobeos i es proposen actuacions de promoció i difusió del Camí de Sant Jaume en general. En aquest sentit, cal destacar el reconeixement a la tasca d'impuls i millora que ha tingut del Camí de Sant Jaume des del punt de vista paisatgístic, cultural i turístic, per la Guild of European Business Travel Agents, que li va atorgar el premi GEBTA el 2010.

Subir