Ud está aquí:
 1. Portada
 2. Presentació

Presentació del Catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques espanyoles (CCBIP)

El maig de 1996 es va posar en marxa el servici de consulta dels catàlegs de biblioteques públiques.

L’objectiu principal era oferir als ciutadans el servici de consulta dels catàlegs de les 53 biblioteques públiques de l’Estat (BPE) per a facilitar el coneixement i l’accés als recursos informatius i culturals d’estes biblioteques, que constituïxen la xarxa bibliotecària més important de totes les que hi ha a Espanya a causa de la seua presència i extensió per tot el territori nacional.

L’article 14.1 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques assenyala la coordinació i la cooperació bibliotecàries com els principals mitjans per a aconseguir el funcionament adequat del Sistema Espanyol de Biblioteques.

Per això, l'oferta informativa d'aquests catàlegs, des de fa anys, s'ha anat enriquint amb l'aportació dels registres bibliogràfics procedents de les 16 xarxes de biblioteques públiques de comunitats autònomes i de les 2 ciutats autònomes, els registres corresponen a les BPE a Ceuta i Melilla. Quant als registres de la Comunitat Autònoma de Illes Balears procedeixen de les BPE a Maó-Mahón i Palma.

El 2015 es van iniciar una sèrie de treballs amb uns objectius concrets:

 • Convertir els catàlegs de les biblioteques públiques que estan allotjats en un servidor del MCD en un catàleg col·lectiu.
 • Facilitar la localització de fons bibliogràfics en temps real amb un hiperenllaç des del catàleg col·lectiu fins als registres corresponents als catàlegs de les biblioteques participants sense haver de fer una altra cerca.
 • Utilitzar per a la consulta una interfície web d’OPAC i un servidor Z39.50.

Així naix el Catàleg col·lectiu de biblioteques públiques espanyoles (CCBIP)

El CCBIP reunix els registres bibliogràfics de les més de 3.000 biblioteques públiques espanyoles i algunes d’especialitzades. A més, utilitza registres d’autoritat de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

S’hi poden consultar més de 7,9 milions de registres bibliogràfics, que van des de les col·leccions modernes fins a manuscrits, llibres incunables i obres del patrimoni bibliogràfic històric.

És una ferramenta de consulta única al conjunt dels catàlegs de les dèsset CA i essencial per a conéixer els fons bibliogràfics que es troben disponibles a les 53 biblioteques públiques de l’Estat i a les biblioteques públiques en general.

En la nova versió del catàleg s’han introduït millores tant en les cerques com en la seua interfície de consulta, i també l’estabilització dels seus registres bibliogràfics. Gràcies a estos canvis, el CCBIP permet impulsar el préstec interbibliotecari, ofereix servicis afegits i dona més visibilitat als fons bibliogràfics de les biblioteques públiques espanyoles.

A més, s’ha dotat l’OPAC del CCBIP d’un nou disseny que introduïx noves funcionalitats, com l’exportació de registres i l’enllaç als registres dels catàlegs propis de les biblioteques públiques.

L’OPAC del CCBIP està disponible en set idiomes: castellà, català, eusquera, gallec, valencià, anglés i francés.

La senzilla presentació del catàleg col·lectiu permet fer la consulta fàcilment, tant si es tracta d’una cerca senzilla o si, al contrari, és més específica, gràcies al buscador general i al buscador avançat. Aquests dos formularis permeten:

 • Buscar en "Tots els catàlegs".
 • Filtrar per un catàleg d’una comunitat autònoma.

A més de la cerca general i avançada, el CCBIP disposa d’un apartat de cerques específiques en “Catàlegs especials”, en què s’han establit els camps considerats més rellevants per a localitzar els documents pertanyents al subcatàleg triat.

 • Publicacions seriades: revistes i diaris
 • Articles de revistes
 • Fons antic
 • Novetats

Amb l’objectiu d’assegurar una cerca satisfactòria, es recorda la possibilitat de fer ús del servici de préstec interbibliotecari.

Destaquem la versió per a dispositius mòbils del CCBIP basat en la imatge de l’OPAC, més senzilla i reduïda, ja que l’objectiu, almenys en estes biblioteques, és tindre un altre punt d’accés al catàleg i permetre les funcionalitats més habituals, com ara buscar i localitzar un determinat títol i reservar en alguns casos.

Accés a CCBIPNueva ventana

Subir