Ud está aquí:
 1. Portada
 2. Presentación

Presentación do Catálogo Colectivo das Bibliotecas Públicas Españolas (CCBIP)

En maio de 1996 púxose en marcha o servizo de consulta dos Catálogos de Bibliotecas Públicas.

O obxectivo principal era ofrecer aos cidadáns o servizo de consulta dos catálogos das 53 Bibliotecas Públicas do Estado (BPE) para facilitar o coñecemento e o acceso aos recursos informativos e culturais das devanditas bibliotecas, que constitúen a rede bibliotecaria máis importante de cantas existen en España, debido á súa presenza e extensión por todo o territorio nacional.

O artigo 14.1 da Lei 10/2007, do 22 de xuño, da lectura, do libro e das bibliotecas, sinala a coordinación e a cooperación bibliotecarias como os principais medios para lograr o axeitado funcionamento do Sistema Español de Bibliotecas.

Por iso, a oferta informativa destes catálogos, dende hai varios anos, foise enriquecendo coa achega dos rexistros bibliográficos procedentes das 16 redes de bibliotecas públicas de comunidades autónomas e das dúas cidades autónomas, cuxos rexistros corresponden ao BPE en Ceuta e Melilla. En canto aos rexistros da Comunidade Autónoma das Illas Baleares, procede do BPE en Mahón-Mahón e Palma.

En 2015 iniciáronse unha serie de traballos cuns obxectivos concretos:

 • Converter os Catálogos das Bibliotecas Públicas, que están aloxados nun servidor do MCD, nun Catálogo Colectivo.
 • Facilitar a localización de fondos bibliográficos en tempo real cunha hiperligazón dende o catálogo colectivo aos rexistros correspondentes nos catálogos das bibliotecas participantes sen ter que facer outra busca.
 • Utilizar para a consulta un interface web de OPAC e un servidor Z39.50.

Nace así o Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas Españolas (CCBIP)

O CCBIP reúne os rexistros bibliográficos das máis de 3.000 bibliotecas públicas españolas e algunhas especializadas. Ademais, utiliza rexistros de autoridade da Biblioteca Nacional de España.

Nel, é posible consultar máis de 7,9 millóns de rexistros bibliográficos, que van dende as modernas coleccións, ata manuscritos, incunables e obras do patrimonio bibliográfico histórico.

É unha ferramenta de consulta única ao conxunto dos catálogos das CC. AA. e esencial para coñecer os fondos bibliográficos que se encontran dispoñibles nas 53 Bibliotecas Públicas do Estado e nas bibliotecas públicas en xeral.

Na nova versión do catálogo, introducíronse melloras tanto nas buscas coma na súa interface de consulta, así como a estabilización dos seus rexistros bibliográficos. Grazas a estes cambios, o CCBIP permite impulsar o Préstamo Interbibliotecario, ofrece servizos engadidos e dá unha maior visibilidade aos fondos bibliográficos das bibliotecas públicas españolas.

Ademais, dotouse o OPAC do CCBIP dun novo deseño que introduce novas funcionalidades, como a exportación de rexistros e a ligazón aos rexistros dos catálogos propios das bibliotecas públicas.

O OPAC do CCBIP está dispoñible en sete idiomas: castelán, catalán, éuscaro, galego, valenciano, inglés e francés.

A sinxela presentación do catálogo colectivo permite realizar doadamente a consulta, xa se trate dunha busca sinxela ou, pola contra, unha máis específica, grazas ao buscador xeral e ao buscador avanzado. Estes dous formularios permiten:

 • Buscar en "Todos os catálogos”.
 • Filtrar por un catálogo dunha comunidade autónoma.

Ademais da busca xeral e avanzada, o CCBIP conta cun apartado de buscas específicas en “Catálogos especiais”, nos que se estableceron os campos considerados máis relevantes para localizar os documentos pertencentes ao subcatálogo elixido.

 • Novidades
 • Series: revistas e xornais
 • Artigos de revistas
 • Fondo antigo

Co obxectivo de asegurar unha busca satisfactoria, recórdase a posibilidade de facer uso do servizo de préstamo interbibliotecario.

Destacamos a versión para dispositivos móbiles do CCBIP baseado na imaxe do OPAC, máis sinxelo e reducido, xa que o seu obxectivo, polo menos nestas bibliotecas, é ter outro punto de acceso ao catálogo e permitir as funcionalidades máis habituais, como son buscar e localizar un determinado título e reservar nalgúns casos.

Acceso a CCBIPLink externo

Subir