Ud está aquí:
 1. Portada

Accesibilidad

Declaración d'accessibilitat

El Ministeri de Cultura s'ha compromès a fer accessible els seus llocs web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018 BOE, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web:

Situación de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 BOE a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contenido no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • En algunes pàgines, part del contingut no textual que es presenta a l'usuari, no té una alternativa textual que compleix el mateix propòsit [requisit nombre 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  • Alguns vídeos gravats no disposen d'alternatives basades en text o alternativa d'àudio [requisit nombre 9.1.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Sol àudio o sol vídeo].
  • Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit nombre 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 subtítols (gravats)].
  • En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no poden ser determinades per programari [requisit nombre 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Informació i Relacions].
  • En alguns formularis els camps d'entrada no tenen identificat el seu propòsit. [requisit nombre 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació del Propòsit de l'entrada].
  • Podrien existir alguns elements d'interacció inaccessibles a través del teclat. [requisit nombre 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].
  • En algunes pàgines existeixen components amb un moviment automàtic que no disposa d'un element per pausar. [requisit nombre 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, detenir, ocultar].
  • Existeixen enllaços el propòsit dels quals no queda prou clar [requisit nombre 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços (en context)].
  • En algunes pàgines existeixen canvis d'idioma sense identificar [requisit nombre 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts].
  • De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari que no compleixen amb el criteri d'identificació d'errors [requisit nombre 9.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació d'Errors].
  • De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del que no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per solucionar-ho. [requisit nombre 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant errors].
  • Existeixen alguns usos incorrectes de l'atribut title en elements iframe [requisit nombre 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor].
  • Poden existir documents amb imatges que no disposen d'una adequada alternativa textual [requisit nombre 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  • Poden existir documents que manquen d'estructura al no estar etiquetats [requisit nombre 10.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Informació i relacions]. Poden existir documents que no disposen de títol [requisit nombre 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Titulat de document].
  • Poden existir documents en els quals no s'identifica l'idioma principal [requisit nombre 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de la pàgina].
  • De manera puntual existeix algun vídeo que no disposa de controls per activar o desactivar els subtítols [requisit número 7.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Controls d'usuaris per a subtítols i audiodescripción].
 • Carga desproporcionada
  • No aplica
 • Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Podrían existir documents en PDF o altres formats ofimàtics i continguts multimèdia que no compleixin íntegrament els requisits d'accessibilitat exigits.

Preparación de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració d'accessibilitat va ser preparada el 28 de juliol de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una avaluació duta a terme per un tercer, membre de el World Wide Web Consortium W3C.

Última revisió de la declaració: 28 de juliol de 2023.

Observaciones i dades de contacte

Puede realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • Transmitir altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

Las comunicacions seran rebudes i tractades per la División de Tecnologies de la Información del Ministeri de Cultura.

Solicitudes d'informació accessible i queixes: De acuerdo con l'article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades conforme als requisits establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Pot iniciar-se a través del formulari de Quejas, suggeriments i felicitacions del Ministeri.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la seu electrònica del Ministeri amb certificat digital, així com utilitzant qualsevol de les opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Las reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Cultura.

Contingut opcional

Estos llocs web:

 • Se han dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
 • Cumplen amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.
 • Están dissenyats per a la seva correcta visualització en dispositius d'escriptori, tablets i mòbils per a una resolució mínima de 1280x1024.
 • Están implementats utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d'estil CSS 3 per al seu disseny. S'ha verificat l'accessibilitat mitjançant la eina de validació del codi HTML Nova finestra sent el resultat d'aquesta anàlisi positiva.
 • Están dissenyats per al seu ús amb javascript no intrusiu, oferint, en el cas que el seu navegador no ho suporti, la seva corresponent alternativa no javascript.
 • En caso de que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti fulles d'estil, el marcat estructural permet la correcta visualització de tots els continguts. Si se selecciona l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual.
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar