Definició de la propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars (artistes, productors, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació.

Al Ministeri li correspon proposar les mesures, normatives o no, per aconseguir l'adequada protecció de la propietat intel·lectual.

Subir