Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Propietat intel·lectual
  4. Gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual

Gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual

Autors i altres titulars poden associar-se i crear entitats per a una gestió més eficaç dels seus drets. Aquestes entitats, autoritzades pel Ministeri, faciliten l'ús legítim d'obres i prestacions als seus usuaris, mitjançant la concessió de llicències i autoritzacions.

Entitats de gestió col·lectiva

Les entitats de gestió col•lectiva són organitzacions privades de base associativa i de naturalesa no lucrativa que es dediquen en nom propi o aliè a la gestió de drets de propietat intel•lectual de caràcter patrimonial per compte dels titulars legítims. Se'n detallen en aquest apartat les funcions principals.

Adreces i tarifes de les entitats de gestió col·lectiva de la propietat intel·lectual

Es poden consultar aquí les adreces de les entitats de gestió, així com les tarifes generals vigents que són aplicables als usuaris que fan ús dels drets que aquestes entitats tenen encomanats per a la seva gestió. El Ministeri no intervé en la fixació d'aquestes tarifes.

Informes de gestió

Informació sobre aspectes rellevants de la gestió de drets de propietat intel•lectual que duen a terme les entitats.

Operadores de gestión independiente

Los operadores de gestión independiente son entidades privadas con ánimo de lucro que se dedican a ejercer los derechos exclusivos de propiedad intelectual conferidos por sus titulares mediante contrato de gestión. Se detallan en este apartado sus principales funciones

Procedimientos acordados para la revisión del Informe Anual de Transparencia y otros

Las entidades de gestión deben someter a la revisión de sus auditores el cumplimiento de determinadas obligaciones impuestas por la ley. En este apartado se difunden los procedimientos que deben utilizar los auditores para realizar dichas revisiones.

Subir