Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Cultura
 3. Patrimoni Cultural
 4. Informació general
 5. Gestió del patrimoni cultural en el Ministeri
 6. Junta de Qualificació, Valoració i Exportació

Volver

Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric

És un organisme consultiu col·legiat adscrit a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals.

Funcions

La Junta analitza i emet propostes sobre:

 • Sol·licituds d'exportació de béns culturals protegits.
 • Sol·licituds d'importació de béns culturals protegits.
 • Adquisició de béns culturals per part de l'Estat que passen a formar part de la col·lecció de museus, arxius i biblioteques estatals.

Comissió de Valoració

La Comissió de Valoració és part integrant de la Junta.

Funcions

 • Valorar els béns que es pretenguin lliurar a l'Estat en paga del deute tributari.
 • Realitzar les estimacions que resultin necessàries per aplicar les mesures de foment (establertes en el títol VIII de la Llei 16/1985), amb objectiu de finançar obres de conservació, manteniment i rehabilitació, així com les proteccions i excavacions arqueològiques realitzades en béns declarats d'interès cultural.
 • Les valoracions necessàries per a l'aplicació de les mesures de foment ja esmentades (regulades a l'article 74 de la Llei 16/1985).

Documents relacionats

 • Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol, article 3. Regula la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol.(PDF: 119 kB)
 • Reial decret 111/1986, articles del 7 al 9.(PDF: 126 kB)
 • Reial decret 111/1986, article 9.4. Comissió de Valoració.(PDF: 126 kB)

Más información

Subir