Introducció als modes d'adquisició de béns culturals

Hi ha moltes maneres d'augmentar el patrimoni cultural espanyol i en totes, independentment de l'organisme, institució o ministeri que el compri, és imprescindible l'acord favorable de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, com ho exigeix la normativa de contractes de les administracions públiques.

Les formes en què pot produir-se són:

 • Drets d'adquisició preferent:
  • Dret de tempteig.
  • Dret de retracte.
  • Oferta de venda irrevocable.
 • Ofertes directes de venda.
 • Assistència a subhastes a l'estranger.
 • Dació en pagament d'impostos.
 • Donacions de béns culturals.
Subir