Volver

Gestió del Llibre, la Lectura i les Lletres en el Ministeri

La Sotsdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles té com a funcions principals:

  • El foment i difusió internacional del llibre i les lletres espanyoles.
  • El règim jurídic del llibre i de la lectura, de manera concurrent amb les comunitats autònomes.
  • El foment i difusió nacional del llibre, la lectura i les lletres espanyoles a través de subvencions de caràcter estatal, campanyes de foment de la lectura, participació en fires i exposicions, premis nacionals, etc.
  • La titularitat de l'Agència Espanyola de l'ISBN, gestionada des del 23 de desembre del 2010 per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, que aplica les directrius de l'Agència Internacional de l'ISBN.

Promoció del llibre espanyol, en col·laboració amb els principals representants del sector: Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), Federació d'Associacions Nacionals de Distribuïdors d'Edicions (FANDE), Federació d'Associacions d'Il·lustradors Professionals (FADIP), Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL), Associació de Revistes Culturals Espanyoles (ARCE), etc. A més, es realitza un seguiment constant del món del llibre mitjançant les bases de dades que manté l'Agència Espanyola de l'ISBN, i a través dels estudis i informes elaborats pel Centre de Documentació del Llibre.

Foment de la lectura a tots els sectors de la població, a través del Pla de foment de la lectura, les línies principals de la qual són les següents:

  • Crear hàbits de lectura des de la infantesa.
  • Implicar els responsables de polítiques culturals, socials, educatives i de comunicació, a la família i a tota la societat.
  • Accions específiques per a col·lectius socials desfavorits com la tercera edat, la població reclusa, els immigrants, discapacitats, etc.
  • La promoció dels autors espanyols, tant en l'àmbit nacional com internacional.

Promoció de les lletres espanyoles, per donar a conèixer, estimular i recompensar l'activitat dels nostres autors, així com per promoure la seva traducció a altres llengües.

En el cas d'autors vius, es promou la seva participació en activitats literàries de tot tipus, tant en l'àmbit nacional com internacional; en el cas dels clàssics, es fomenta el seu coneixement i es col·labora en els principals centenaris.

A més, es mantenen, com estímuls a la creació, premis nacionals i altres premis de gran prestigi en el món literari, que inclouen gairebé tots els gèneres, des de la literatura infantil i juvenil fins a la novel·la, la poesia, l'assaig o la història.

Aquestes funcions s'exerceixen a través de subvencions, premis i gestió directa d'activitats, tals com exposicions i participació en fires del llibre.


Salto de línea
Subir