Presentació de les fires del llibre

La presència institucional del Ministeri a les fires internacionals del llibre té com a finalitat la promoció i difusió del llibre espanyol a l'exterior, mitjançant l'exhibició d'una selecció de les principals novetats editorials, i mitjançant el servei d'informació bibliogràfica de l'Agència Espanyola ISBN.

Aquesta presència es realitza bé amb un pavelló oficial del Ministeri, gestionat per la Sotsdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles, bé en col·laboració amb les ambaixades d'Espanya i/o els Instituts Cervantes que atenen el pavelló i el públic visitant.

D'aquesta manera es contribueix a fomentar la presència de la cultura espanyola en altres països, tant de l'àrea hispana com d'altres zones lingüístiques, on l'interès per l'espanyol està augmentant considerablement.

En aquest programa es col·labora, a més de les institucions citades, amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, l'Institut Espanyol de Comerç Exterior i la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya.

La Sotsdirecció General del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles participa en el 2006 a 29 fires del llibre, de les quals 22 se celebren a l'estranger.

Subcapítol 1: Espanya, país convidat d'honor

En aquestes fires s'intenta que la presència espanyola sigui una mostra de la realitat cultural d'Espanya, sempre tenint com a punt focal el llibre i els que intervenen en la seva creació, transmissió i difusió.

Se solen fer taules rodones i conferències sobre creació literària, humanitats, pensament científic i tècnic, història, literatura infantil i juvenil, etc.

Aquestes activitats es complementen amb exposicions, cicles de cinema, obres de teatre, concerts, espectacles de dansa a càrrec de primeres figures, i, en el cas de les fires de llibre infantil, cercaviles i contacontes. En els centenaris d'autors espanyols, s'intenta que hi hagi sempre alguna activitat commemorativa, com en el cas del IV centenari de la publicació d'El Quijote, o el del naixement de Francisco Ayala.

Es cuida la imatge del pavelló d'Espanya, procurant que sigui ampli i que el seu disseny sigui estètic i vistós. Sempre hi és present el Servei d'Informació Bibliogràfica de l'Agència Espanyola de l'ISBN, que proporciona al visitant informació de qualitat sobre qualsevol aspecte relacionat amb el llibre espanyol. Generalment, es comparteix l'espai amb la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya.


Salto de línea

Subir