Línies d'Actuació. Indústries Culturals

La Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge desenvolupa les seves funcions seguint les línies d'actuació que es fixen anualment en el Pla de Foment de les Indústries Culturals i Creatives:

  • Línia millora de la formació i el foment de la creativitat:Salto de línea En matèria de formació, fonamental per a la bona salut de les indústries culturals, s'estableixen els ajuts per a la formació de professionals iberoamericans de la cultura, així com tres modalitats de beques: Beques FormARTE de formació i especialització en institucions culturals, beques Culturex de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols a l'exterior, a institucions culturals i a ambaixades i consolats d'Espanya i beques Fulbright per a l'ampliació d'estudis artístics i de gestió cultural als Estats Units d'Amèrica.
  • Línia de suport a la digitalització de continguts i al desenvolupament, la consolidació i la internacionalització de les indústries culturals i creatives:Salto de línea Dins d'aquesta línia s'inclouen els ajuts a la inversió en capital per incrementar l'oferta legal de continguts digitals culturals a Internet i per promoure la modernització i la innovació de les indústries culturals i creatives, la línia de finançament ICO – Indústries Culturals i els ajuts per al cost dels avals per a indústries culturals. Salto de línea Salto de línea S'inclou dins d'aquesta línia el programa de formació per a emprenedors i empresaris de l'àmbit cultural desenvolupat conjuntament per la Fundació INCYDE (Cambres de Comerç) i la Secretaria d'Estat de Cultura.Salto de línea Salto de línea Així mateix, es busca la coordinació institucional pública / privada per al foment de les indústries culturals i creatives a través de la col·laboració amb l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), ENISA, CDTI, Red Espanyola de Business Angels, plataformes de micromecenatge….
  • Línia suport a entitats sense ànim de lucre:Salto de línea Per a les fundacions i les associacions es fixen els ajuts d'acció i promoció cultural, així com les de promoció del turisme cultural.
Subir