Ud está aquí:
 1. Inici
 2. Cultura
 3. Indústries Culturals
 4. Informació General. Indústries Culturals
 5. Gestió de les Indústries Culturals en el Ministeri

Gestió de les Indústries Culturals en el Ministeri

Aquesta Direcció General està integrada per les sotsdireccions següents:

 • La Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge.
 • La Sotsdirecció General de Propietat Intel·lectual.
 • La Sotsdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles.
 • La Sotsdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes.
 • La Sotsdirecció General de Promoció Exterior de la Cultura.

La Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i de Mecenatge és una sotsdirecció pionera en les polítiques culturals que s'encarrega de centralitzar les mesures destinades al foment de les indústries culturals i creatives.

Té les funcions següents:

 • El disseny de les polítiques de promoció de les indústries culturals, així com el desenvolupament o la coordinació d'aquestes, quan corresponguin a competències concretes de la resta dels centres directius o d'organismes públics del Departament.
 • El disseny de les polítiques d'acció i promoció cultural, així com el desenvolupament o la coordinació d'aquestes, quan corresponguin a competències concretes de la resta dels centres directius o d'organismes públics del Departament. La col·laboració amb altres institucions, entitats i persones públiques o privades per al desenvolupament de programes d'acció cultural conjunts.
 • L'impuls de la participació de la societat en els processos de creació, dinamització cultural i obtenció de recursos a través de programes de patrocini, voluntariat i turisme cultural, en coordinació, en aquest darrer cas, amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat competents en matèria de promoció turística.
 • L'establiment i la gestió, si escau, del règim de subvencions i ajuts que no siguin competència específica de cap altre òrgan directiu, d'acord amb els objectius determinats en els programes del Ministeri.
 • L'impuls i la coordinació de les activitats de mecenatge relatives al Departament.
Subir