Volver

Cooperació nacional. Indústries culturals

Fundació Instituto de Cultura Gitana

L'Instituto de Cultura Gitana és una fundació del sector públic estatal vinculada al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport els objectius del qual són el desenvolupament i la promoció de la història, la cultura i la llengua gitanes, la difusió del seu coneixement i reconeixement a través d'estudis, investigacions i publicacions.

La seva creació va ser autoritzada pel Consell de Ministres del 9 de març de 2007. Amb aquesta iniciativa, el Ministeri promou per primera vegada des del sector públic estatal el reconeixement de la cultura gitana i la seva aportació al patrimoni cultural de tots els espanyols.

La Fundació Instituto de Cultura Gitana té la seva seu a Madrid i entre els seus fins es troben els següents:

  • La proposició d'accions dirigides a aconseguir la convivència harmònica entre els diferents grups i cultures que conformen la nostra societat.
  • El desenvolupament i la promoció de la cultura i de la llengua gitanes en totes les seves manifestacions.
  • L'establiment de mecanismes i estratègies que contribueixin eficaçment a la preservació i el desenvolupament del patrimoni cultural de la comunitat gitana.

La reunió constitutiva del Patronat de la Fundació es va fer el dia 31 de maig de 2007 a la seu del Ministeri de Cultura i sota presidència de la ministra de Cultura.

El Patronat de la Fundació compta així mateix amb la participació dels Ministeris d'Educació, Política Social i Esport; Administracions Públiques i Assumptes Exteriors i de Cooperació. Són vocals del Patronat, així mateix, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Consell Estatal del Poble Gitano, representat pel seu vicepresident segon. També podran integrar-se al mateix les Comunitats Autònomes que decideixin formar part de la Fundació.

Formen també part de la mateixa, en qualitat de Patrons electes, tres representants elegits entre entitats i grups de la societat civil d'àmbit cultural i entre professionals qualificats reconeguts pels seus coneixements i experiència relacionats amb els temes gitanos.

A la reunió constitutiva el Patronat de la Fundació va acordar el nomenament del Sr. Diego Fernández Jiménez com a director de l'Instituto de Cultura Gitana.

Així mateix, es van adoptar acords relatius al nomenament del Sr. Juan de Dios Ramírez Heredia − patró electe − com a vicepresident del Patronat, la designació d'un Comitè Delegat del Patronat compost per cinc membres.

Salto de líneaAmb la constitució de la Fundació Instituto de Cultura Gitana, el Govern d'Espanya dóna compliment a la proposició no de llei aprovada pel Congrés dels Diputats, per unanimitat, el 27 de setembre de 2005 i per la qual insta el Govern a promoure la cultura, la història, la identitat i la llengua del poble gitano.Salto de línea

Subir