Volver

Cooperació nacional. Indústries culturals

Federació Espanyola de Municipis i Províncies

El Ministeri de Cultura ha signat convenis de col·laboració amb la FEMP durant els anys 2005-2009, per a la implantació d'un Sistema d'Indicadors Culturals.

El Ministeri de Cultura i la FEMP posen en marxa un estudi per a la creació d'un sistema d'indicadors d'avaluació de les polítiques culturals en l'Administració Local. Es tracta d'una experiència pionera a nivell internacional que servirà de guia pràctica per a la formulació de polítiques culturals a l'àmbit local.

La iniciativa d'aquest projecte va partir de la FEMP i ha comptat amb el suport del Ministeri de Cultura des de l'any 2005. Ambdues parts van considerar la necessitat d'orientar les polítiques culturals locals cap als principis recollits a l'Agenda 21 de la cultura, així com la implantació de sistemes d'informació i processos de planificació estratègica en l'aplicació de la política cultural per part de l'Administració Pública. Des del 2005 s'han signat anualment convenis de col·laboració per a la seva posada en marxa.

La Comissió de Cultura de la FEMP va assumir com a prioritat la vertebració dels observatoris culturals, centres d'estudis i recursos culturals, laboratoris i quants centres d'observació, elaboració d'informació cultural i avaluació existeixen al nostre país, creats per Ajuntaments i Diputacions.

Un grup de treball, creat per aquesta Comissió de la FEMP, va plantejar la construcció d'un sistema d'indicadors, basant-se en l'Agenda 21 de la Cultura i, en concret, al seu article 25 que proposa "promoure la implementació de formes d'avaluació de l'impacte cultural per considerar, amb caràcter preceptiu, les iniciatives públiques o privades que impliquin canvis significatius en la vida cultural de les ciutats". L'Agenda 21 de la cultura pretén contribuir a respondre als reptes del desenvolupament cultural del segle XXI, a semblança del procés de conscienciació i compromís que s'ha vingut desenvolupant des de finals del segle passat respecte al medi ambient.

Els treballs desenvolupats per aquest Grup des de l'any 2005, amb el suport en tot moment del Ministeri de Cultura i la FEMP, han fet possible el disseny d'aquest sistema d'indicadors que es presenta com una eina d'autoavaluació orientada a la qualitat i la millora contínua; també com a fórmula per millorar i enrobustir els sistemes d'informació cultural local. Metodològicament, està pensat per convertir-se en un sistema d'implementació progressiva i gradual.

El president de la Comissió de Cultura de la FEMP i el director general de Polítiques i Indústries Culturals del Ministeri de Cultura van fer públic el desembre de 2008, a la seu de la FEMP, el Sistema d'Indicadors, inspirat en l'Agenda 21 de la Cultura, que neix amb la voluntat d'esdevenir una guia pràctica d'orientació per a la formulació de les polítiques culturals locals. Van assistir a l'acte membres del grup de treball inclòs en el Sistema d'Indicadors i representants de les corporacions locals presents al grup de treball designat per la Comissió de Cultura de la FEMP, per vertebrar la col·laboració dels observatoris i laboratoris culturals existents a Espanya.

El dia 2 d'abril de 2009, el director general de Política i Indústries Culturals i el president de la Comissió de Cultura de la FEMP van presentar a la seu del Ministeri de Cultura la Guia per a la planificació de les polítiques culturals locals, eina per a l'avaluació de polítiques culturals a partir de criteris d'oportunitat i rendibilitat social.

Adreçada a polítics i tècnics de l'Administració local, responsables de la presa de decisions en matèria de cultura, la Guia, a través de 316 indicadors (qualitatius i quantitatius), permet l'avaluació i la planificació de polítiques culturals i aborda àmbits d'actuació com ara cultura i desenvolupament econòmic, social i territorial; transversalitat de les polítiques culturals; cultura i participació ciutadana; accessibilitat de l'oferta cultural o el paper i les iniciatives relacionades amb la memòria i la innovació en la construcció de la identitat local.

Els ajuntaments i, en general, les entitats locals, disposen a partir d'ara d'un sistema d'indicadors que els permetrà avaluar la seva política cultural i, a més, desenvolupar-la amb millors criteris d'oportunitat, qualitat i rendibilitat social.

El desenvolupament complet d'aquest document es troba disponible a la web de la FEMP, l'enllaç de la qual s'inclou a continuació. Salto de línea

Subir