Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Arts Escèniques i Música
  4. Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments dirigits a l'INAEM

En l'aplicació dels programes de qualitat previstos en el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per millorar la qualitat en l'Administració general de l'Estat, així com de la normativa sobre la relació per mitjans electrònics de les administracions públiques amb els ciutadans i ciutadanes, aquests poden presentar les queixes i els suggeriments a través del registre electrònic dirigint-les als serveis centrals de l'INAEM o a qualsevol de les seves unitats de producció. Per fer-ho, és necessari disposar d'un certificat electrònic reconegut.

La data i l'hora oficial de presentació de la sol·licitud és la data i l'hora que queda recollida en el moment de la signatura electrònica, és a dir, quan es prem el botó "Signa i envia".

Per presentar una queixa o suggeriment en nom propi o en representació d'una altra persona física s'ha d'utilitzar un certificat digital de persona física.

Per presentar una queixa o suggeriment en representació d'una persona jurídica es pot utilitzar un certificat de persona física a nom del representant o un certificat de persona jurídica en el qual consti la identitat del representant i de l'entitat representada.

Les queixes i els suggeriments es poden presentar també als serveis centrals de l'INAEM (plaça del Rey, 1. 28004, Madrid) i en qualsevol de les seves unitats, personalment o per correu postal. Per tramitar-los s'hauran de formalitzar en el formulari normalitzat i disponible a les seus dels serveis esmentats anteriorment i en aquesta mateixa pàgina, mitjançant una baixada.

Les queixes o els suggeriments no tenen caràcter de recurs administratiu, ni la presentació interromp els terminis per recórrer-hi que estableix la normativa vigent, de manera que no determinen, de cap manera, la renúncia a l'exercici de qualssevol altres drets i accions que promoguin els ciutadans i ciutadanes.

Más información

Subir